หมายเลข ID หัวข้อ : 00194148 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2023พิมพ์

การเชื่อมต่อ Bluetooth และการแก้ปัญหาสำหรับผลิตภัณฑ์ออดิโอต่าง ๆ

  รูปภาพประกอบ

  หน้านี้จะแนะนำ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bluetooth สำหรับผลิตภัณฑ์ ออดิโอต่าง ๆ

  ภาพรวมเทคโนโลยี

  การจับคู่/การเชื่อมต่อ

  การแก้ปัญหา

  NFC