หมายเลข ID หัวข้อ : 00105921 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/11/2015

เครื่องเล่น Walkman ที่มีระบบปฏิบัติการ Android สามารถเล่น podcasts?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การส่ง podcasts ไปยังเครื่องเล่น Walkman ด้วย Media Go และเปิดใช้งานด้วยแอพพลิเคชัน Play Music.
แอพพลิเคชัน Play Music ไม่รองรับการใช้งาน podcasts.
หมายเหตุ:

 • ติดตั้งแอพพลิเคชันที่รองรับการทำงานกับ podcasts จาก Google Play Store เพื่อให้ podcasts ทำงานกับเครื่องเล่น Walkman ของท่าน. โดย Sony ไม่สนับสนุนหรือรับรองความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชันที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องเล่น Walkman.
 • รายละเอียดสำหรับแอพพลิเคชัน Play Music, อ้างอิงจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้.
  https://support.google.com/googleplay/answer/4515411
 • Media Go จำเป็นต้องติดตั้งก่อนใช้งาน. อ้างอิงจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้.
  http://mediago.sony.com/enu/download

การส่ง podcasts ไปยัง Walkman ด้วย Media Go

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครรับ podcasts ด้วย Media Go, อ้างอิงจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้.
http://cagcdn.sonycreativesoftware.com/mediago/webhelp/2.8/enu/welcome.htm#Subscribing_to_Podcasts.htm

 1. เริ่มใช้งาน Media Go และต่อ Walkman เข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  ชื่อรุ่นของ Walkman จะปรากฎขึ้นมา: ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ Media Go เมื่อ Walkman ของท่านได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง.

  image1
 2. เลือก podcast ที่ต้องการส่งไปที่เครื่องเล่น Walkman.

  คลิก Library - Podcasts ใน navigation pane เพื่อแสดงรายชื่อ podcasts ที่สมัครไว้ และเลือก podcast ที่ต้องการ.


  image2

  หมายเหตุ:รายการ podcast ที่เลือกมีสีพื้นหลังสีน้ำเงิน. การเลือก podcast หลายรายการ, โดยกดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ขณะเลือก.
 3. ส่ง podcasts ที่เลือกไปที่เครื่องเล่น Walkman.
  คลิกปุ่ม Add To ขณะที่เลือก podcasts.

  เริ่มส่ง podcasts ไปยังเครื่องเล่น Walkman.

  image3
 4. เล่น podcasts ด้วยแอพ Play Music.