รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • NW-A25
 • NW-A35
 • NW-A35H
 • NW-A35HN
 • NW-A36HN
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-A56HN
 • NW-A57
 • NW-E393
 • NW-E394
 • NW-E395
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-WS413
 • NW-WS414
 • NW-WS623
 • NW-WS625
 • NW-ZX100
 • NW-ZX2
 • NW-ZX300
 • NWZ-A15
 • NWZ-A17
 • NWZ-E383
 • NWZ-E384
 • NWZ-E385
 • NWZ-E584
 • NWZ-F805
 • NWZ-F806
 • NWZ-F886
 • NWZ-F887
 • NWZ-M504
 • NWZ-W273
 • NWZ-W273S
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH303
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WS613
 • NWZ-WS615
 • NWZ-Z1050
 • NWZ-Z1060
 • NWZ-ZX1
 • WF-SP900

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่ได้มีเครื่องจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ครบทุกรุ่น

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

"Content Transfer for Mac" เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ทำการโอนถ่ายเพลง วิดีโอ รูปถ่าย podcasts และรายการเล่น ของท่าน ด้วยวิธีการง่าย ๆ . ท่านสามารถใช้ฟังก์ชัน "ลากและวาง(Drag & Drop)" ทำการเคลื่อนย้ายไฟล์ต่าง ๆ จาก iTunes ๆไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน. ซอฟต์แวร์นี้จะทำการจัดเรียงไฟล์ไปให้กับโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในเครื่องเล่นโดยอัตโนมัติ.

 • ฟอร์แมทของไฟล์สำหรับการโอนถ่าย
  เพลง(Music): .mp4, .3gp, .m4a, .oma, .wma, .mp3, .wav, .flac, .ape, .aiff, and .aif
  วิดีโอ(Video): .mp4, .m4v, and .wmv
  รูปภาพ(Photo): .jpg
 • ฟังก์ชั่นโอนถ่ายอัตโนมัติ(Automatic Transfer)

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ Content Transfer for Mac นี้จะรองรับการโอนถ่ายข้อมูลจาก iTunes 11.0 หรือที่ใหม่กว่า

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

เวอร์ชันล่าสุดของตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ จะใช้งานร่วมกันได้กับ เวอร์ชันส่วนมากที่ใช้กันทั่วไปของ Mac OS:
ข้อสำคัญ: ไม่รองรับระบบปฏิบัติการอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • macOS 10.13 - 10.15
ระบบต่อไปนี้ไม่รองรับ :
 • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่สร้างขึ้นมาเอง
 • ระบบปฏิบัติการที่อัปเกรดมา
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นแบบ Multi-boot
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นแบบ Multi-monitor

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ContentTransfer.dmg

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 1.6 (1.6.05220)

ขนาดของไฟล์

 • 9.32 MB (9,781,040 byte)

ออกเมื่อวันที่

 • 15-09-2020

การเตรียมพร้อม

 • ในระหว่างการติดตั้งไฟล์นี้ ต้องมั่นใจว่าท่านได้ล็อกอินด้วย Administrator หรือผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ของแอดมินอยู่
 • เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีโปรแกรมอื่นรบกวนการติดตั้งนี้, ให้ทำการเก็บบันทึกงานทั้งหมดไว้และปิดโปรแกรมอื่น ๆทั้งหมดลงไปก่อน.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการล็อกออนเข้าไปด้วยชื่อของแอดมิน ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 1. อ่านและตกลงในข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ .
 2. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 3. ยกเลิกซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้ และ ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.
  หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ macOS 10.15: บทสนทนาต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ตรวจพบ Walkman บน macOS 10.15 โปรดกด “OK”

  อนุญาตการเข้าถึง

 5. เมื่อมีข้อความแสดงว่าการอัปเกรดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกที่ [Close].

หลังขั้นตอนการติดตั้งนี้เสร็จสิ้น , "Content Transfer for Mac" จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ.

หมายเหตุ: โฟลเดอร์ iTunes อาจไม่มีอยู่ใน macOS 10.15 เลือก "Music” (เพลง) or "Custom” (กำหนดเอง) สำหรับการตั้งค่าของ "Auto Transfer Folder” (ถ่ายโอนโฟลเดอร์อัตโนมัติ)