ให้อ้างอิงกับ คำถามและคำตอบ(การแก้ปัญหา วิธีการ ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับรุ่นของท่าน กรุณาเลือกรุ่นเครื่องของท่าน หรือพิมพ์ชื่อรุ่นของเครื่องเข้าไปในกล่องสำหรับค้นหา

รุ่น: 4

ข้อมูลสำคัญ