เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านลูกค้าของ Walkman ซีรี่ย์ (NWZ-A, NWZ-E, NWZ-S, NWZ-W, NWZ-X)  เราได้จัดให้มีบริการดาวน์โหลดของ Content Transfer Version 1.3  กรุณาอ่านคำสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน
เครื่องต่าง ๆ ในเป้าหมาย

 • NWZ-A ซีรี่ย์
 • NWZ-E ซีรี่ย์
 • NWZ-S ซีรี่ย์
 • NWZ-W ซีรี่ย์
 • NWZ-X ซีรี่ย์

หมายเหตุ: สำหรับท่านลูกค้าที่ใช้เครื่อง WALKMAN ต่อไปนี้ เราได้จัดโปรแกรมสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไว้ให้  กรุณาทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ WALKMAN ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมแอพพลิเคชั่นนี้

ข้อสรุปของผลิตภัณฑ์
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของ Content Transfer Version 1.3

 • ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Windows 7, Windows 8 มาให้จากโรงงาน
 • รองรับการโอนถ่ายข้อมูลจาก iTunes 9.0

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ Content Transfer 

 1. สามารถทำการโอนย้ายของฟอร์แมทต่าง ๆ ต่อไปนี้จาก Windows Explorer, Internet Explorer และ iTunes ได้
  • เพลง: .mp3 / .3gp / .mp4 / .wma / .wmv
  • วิดีโอ: .mp4 / .m4v / .wmv
  • รูปภาพ: .jpg

   หมายเหตุ: ฟอร์แมทต่าง ๆ ของไฟล์ที่ไม่รองรับจะไม่ได้รับการโอนถ่ายไปให้กับเครื่อง Walkman.
 2. มีฟังก์ชั่น 12 TONE ANALYSIS ให้ใช้งานได้
 3. มีโหมด Gadget สำหรับ Windows Vista ให้ใช้งานได้
 4. มีฟังก์ชั่น Automatic Transfer ให้ใช้งานได้
 5. มีฟังก์ชั่นแปลงไฟล์วิดีโอ (Video file conversion) ให้ใช้งานได้
 6. มีฟังก์ชั่น Automatic Update ให้ใช้งานได้
 7. รองรับไฟล์ Windows Media Digital Rights Management (DRM) (ตัวอย่างเช่น WMA, WMV)

หมายเหตุ

 1. ซอฟต์แวร์ Content Transfer รองรับการโอนถ่ายข้อมูลจาก iTunes 9.0 ไปให้กับเครื่องเล่น WALKMAN ได้
 2. ฟังก์ชั่นแปลงไฟล์วิดีโอ จะมีให้ใช้งานได้สำหรับรุ่นเครื่องต่าง ๆ ของ WALKMAN ที่เป็นซีรี่ย์ที่สามารถทำการเล่นไฟล์ WMV ต่าง ๆ ได้

จำเป็นต้องมีสภาวะแวดล้อมของระบบต่อไปนี้ เพื่อที่จะใช้ซอฟต์แวร์ Content Transfer Version 1.3.

ระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ (ติดตั้งมาให้จากโรงานเท่านั้น)

 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า)
 • Windows Vista Business (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า)
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro

  *เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC/AT หรือที่เป็นคอมแพททิเบิล ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ข้างต้นมาให้จากโรงงาน
  *รองรับโดยระบบปฏิบัติการ Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 เวอร์ชั่น 64 บิต (ทำงานบน WOW64)
  *ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP เวอร์ชั่น 64 บิต
  *ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่นอกเหนือจากข้างต้น
  *ไม่รวมเวอร์ชั่นต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ ที่ไม่รองรับโดย Microsoft

หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ไม่ได้รับการรองรับ

 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows NT
 • Windows 2000 Professional
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows XP 64 bit
 • Mac OS

สภาวะแวดล้อมของระบบ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ : IBM PC/AT หรือที่คอมแพททิเบิล

CPU:
- Windows 7, Windows 8: Pentium III 1GHz หรือสูงกว่า
- Windows Vista: Pentium III 800MHz หรือสูงกว่า
- Windows XP: Pentium III 450MHz หรือสูงกว่า
RAM:
- Windows 7, Windows 8: 1GB หรือมากกว่า (เวอร์ชั่น 32 บิต)/ 2GB หรือมากกว่า (เวอร์ชั่น 64 บิต)
- Windows Vista: 512MB หรือมากกว่า (Home Premium / Business / Ultimate: แนะนำให้เป็น 1GB หรือมากกว่า)
- Windows XP: 256MB หรือมากกว่า
ซอฟต์แวร์: ต้องมี Windows Media Player 11

การใช้ซอฟต์แวร์นี้กับระบบต่าง ๆ ต่อไปนี้ไม่ได้รับการรองรับโดย Sony

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP เวอร์ชั่น 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการอัพเกรดมา
 • ระบบปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการที่ทำการประกอบขึ้นมาเอง
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดของระบบปฏิบัติการที่ผู้ผลิตติดตั้งมาตั้งแต่เริ่มแรก
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ต่าง ๆ

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Content Transfer Version 1.3

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.3

ขนาดของไฟล์

 • 57.8MB

วันที่ออก

 • 2012-12-24

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

ก่อนทำการดาวน์โหลด

 • เพื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้  ท่านจะต้องทำการล็อกออนเป็น แอดมิน (administrator) หรือสมาชิกของกลุ่ม แอดมิน (Administrators group).
 • เพื่อที่จะใช้ซอฟต์วแวร์ Content Transfer Version 1.3 นี้ ท่านจะต้องทำการล็อกออนด้วยยูสเซอร์ที่อยู่ในกลุ่มของ "Administrators" หรือ "Power Users"

ก่อนการเรียกใช้งาน Content Transfer Version 1.3 Service

 • ให้ทำการดาวน์โหลด "Content Transfer Version 1.3 Installer" เป็นอันดับแรก
  หลังจากที่ได้เรียกการทำงานของ "Content Transfer Version 1.3 Installer" แล้ว จะมีเฉพาะไฟล์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้รับการดาวน์โหลดมา และ Content Transfer Version 1.3 จะได้รับการติดตั้งเข้าไป

ข้อสังเกตุ: กรุณาอ่านข้อสังเกตุต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน  Sony จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องต่าง ๆ จากการไม่ปฏิบัติตามข้อสังเกตุต่าง ๆ ด้านล่างนี้

 • การจัดให้มีบริการดาวน์โหลดนี้เป็นการจัดทำขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำหรับเครื่องพีซีที่ได้รับการติดตั้งระบบปฏิบัติการต่อไปนี้มาให้จากโรงงาน Windows XP Home Edition (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า) / Windows XP Professional (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)/ Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า) / Windows Vista Business (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า) / Windows 7 Home Basic / Windows 7 Home Premium / Windows 7 Professional / Windows 7 Ultimate / Windows 8 / Windows 8 Pro.
 • ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 Professional, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition 2005 และ Windows XP เวอร์ชั่น 64 บิต.
 • อย่าใช้การบริการดาวน์โหลดนี้กับ Macintosh, Windows 98 / 95, Windows NT หรือระบบปฏิบัติการอื่น

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อทำการดาวน์โหลด Content Transfer Installer.

 1. เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
 2. ทำการเซ็ตอัพโฟลเดอร์สำหรับใช้จัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในฮาร์ดดิสก์ของท่าน.
  สมมุติว่าโฟลเดอร์มีชื่อว่า "CT1.3_dl" และสร้างไว้ใน ไดร์ฟ C.
 3. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ต่อไปนี้ ContentTransferInstaller-v13.exe 57.8 MB (60,696,384 bytes) มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2
   
  หมายเหตุ: ห้ามปล่อยให้ระบบเข้าสู่โหมด suspend, sleep และ hibernation ในระหว่างการดาวน์โหลดนี้

ข้อสังเกตุก่อนการเรียกการทำงานของ Content Transfer Version 1.3

 • เมื่อทำการเรียกใช้งาน ContentTransferInstaller-v13.exe จะมีเฉพาะไฟล์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้นที่จะได้รับการดาวน์โหลดมา และจากนั้น Content Transfer Version 1.3 จะได้รับการติดตั้งเข้าไป

ขั้นตอนการติดตั้ง
เมื่อการดาวน์โหลดของ ContentTransferInstaller-v13.exe เสร็จสิ้น  กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการติดตั้ง Content Transfer Version 1.3 นี้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 1. ยกเลิกซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่ทั้งหมด
 2. ตรวจสอบว่า เครื่องพีซีนี้เชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต

  หมายเหตุ: ContentTransferInstaller-v13.exe จะดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ได้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ นั้น
 3. คลิกที่ Start ในแถบงานและคลิกที่ Run… จากนั้นจะมีกรอบโต้ตอบของ Run ปรากฎขึ้นมา
  สำหรับ Windows Vista คลิกที่ Start ในแถบงานและป้อน C:\CT1.3_dl\ContentTransferInstaller-v13.exe ในกรอบค้นหาที่อยู่ทางด้านล่างของเมนู start
 4. ป้อน C:\CT1.3_dl\ContentTransferInstaller-v13.exe เข้าไป และคลิกที่ OK
 5. หน้าต่างของ Content Transfer Version 1.3 installer จะปรากฎขึ้นมา บนหน้าจอ
 6. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
 7. คลิกที่ Finish ภายหลังการติดตั้ง
 8. ตรวจสอบดูว่า การติดตั้งนั้นทำได้สำเร็จหรือไม่