หมายเลข ID หัวข้อ : 00180385 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้เครื่องเล่นวอล์คแมน MP3 สำหรับ Windows 8/8.1

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากดรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2. - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
เครื่องเล่นวอล์คแมน MP3 
รุ่น ใช้งานร่วมกันได้
NWZ-A844 O
NWZ-A845 O
NWZ-A846 O
NWZ-A864 O
NWZ-A865 O
NWZ-A866 O
NWZ-B152F O
NWZ-B153F O
NWZ-B162F O
NWZ-B162FEK O
NWZ-B163F O
NWZ-B172F O
NWZ-B173F O
NWZ-E053 O
NWZ-E353 O
NWZ-E363 O
NWZ-E373 O
NWZ-E443 O
NWZ-E443K O
NWZ-E444 O
NWZ-E444K O
NWZ-E445 O
NWZ-E453 O
NWZ-E454 O
NWZ-E455 O
NWZ-E463 O
NWZ-E463K O
NWZ-E464 O
NWZ-E465 O
NWZ-E473 O
NWZ-E473K O
NWZ-E474 O
NWZ-E475 O
NWZ-E574 O
NWZ-F804 O
NWZ-F805 O
NWZ-F806 O
NWZ-S543 O
NWZ-S544 O
NWZ-S545 O
NWZ-S744 O
NWZ-S745 O
NWZ-S754 O
NWZ-S755 O
NWZ-S764 O
NWZ-S764BT O
NWZ-S765 O
NWZ-S774BT O
NWZ-S775BT O
NWZ-W252 O
NWZ-W262 O
NWZ-Z1040 O
NWZ-Z1050 O
NWZ-Z1060 O
กลับสู่ด้านบน


ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น  ใช้งานร่วมกันได้
Content Transfer 1.3 O
Media Go 2.6 O
Music Unlimited Transfer 1.2 O
กลับสู่ด้านบน


หมายเหตุ:
โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้