หมายเลข ID หัวข้อ : 00055025 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

อุปกรณ์มือถือ iPhones ของ Apple ใช้งานร่วมกันได้กับฟีเจอร์ NFC หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในตอนนี้ อุปกรณ์มือถือ iPhone ของ Apple และอุปกรณ์ Apple iOS อื่น ๆ ยังไม่มีการรองรับฟีเจอร์ Near Field Communication (NFC) แต่อย่างใด

ให้ดูว่า มีโลโก้ NFC อยู่ที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์มือถือนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์นั้นใช้งาน NFC ได้

 NFC logo