หมายเลข ID หัวข้อ : 00057339 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เครื่อง Walkman รุ่นใดบ้างที่รองรับการใช้งานกับ Content Transfer (สำหรับ Mac)?

  Content Transfer (สำหรับ Mac) Ver.1.0 จะรองรับการใช้งานกับเครื่อง Walkman รุ่นต่าง ๆ ต่อไปนี้

  ชื่อรุ่น:

  USA

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-E383/E384/E385

  แคนาดา

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH303
  • NWZ-E584
  • NWZ-E383/E384/E385

  ละตินอเมริกา

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-E383/E384/E385

  ยุโรป

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-F886
  • NWZ-ZX1
  • NWZ-E583/E584/E585
  • NWZ-E383/E384

  จีน

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-F885
  • NWZ-ZX1

  เอเชีย/แปซิฟิก

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-F886/F887
  • NWZ-ZX1
  • NWZ-E383/E384/E385

  รุ่นที่วางจำหน่ายในต่างประเทศ

  • NWZ-W273*
  • NWZ-W274S
  • NWZ-WH505
  • NWZ-WH303
  • NWZ-F886/F887
  • NWZ-ZX1
  • NWZ-E383/E384/E385

  * ถ้าหากเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Walkman ของท่านเป็นรุ่นที่เก่ากว่า 1.10 จะต้องทำการอัพเดตเข้าไปใหม่