หมายเลข ID หัวข้อ : 00065303 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2017

วิธีการโอนถ่ายแทรคต่าง ๆ จาก audio CD ไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาโดยใช้ซอฟต์แวร์ Media Go.

  ให้โอนถ่ายเพลงต่าง ๆ จากแผ่น CD ไปให้กับไลบรารี่ของซอฟต์แวร์ Media Go

  1. เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ Media Go.
  2. ใส่แผ่น audio CD ที่ท่านต้องการจะคัดลอก (rip) (โอนถ่าย) เข้าไปให้กับไดร์ฟ CD/DVD ของคอมพิวเตอร์.
  3. ในซีกด้านซ้าย, คลิกขวาที่ Audio CD และ เลือกที่ปุ่ม Import CD. ถ้าหากมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่, ข้อมูลของอัลบั้มจะได้รับการจัดหามาให้โดยอัตโนมัติ.
  4. แถบแสดงสถานะ Importing track จะขึ้นไปถึง 100% และ แสดง Imported xx tracks to library เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น.

  หมายเหตุ: ถ้านท่านต้องการนำเข้าในฟอร์แมท high-resolution:

  1. เลือก Preferences ที่ด้านล่างของหน้าจอ.
  2. เลือกที่ CD Import, และ เลือกที่ FLAC.
  3. เลือกที่ OK.

  การโอนแทรคจากไลบรารี่ของท่านไปยังเครื่องเล่นพกพา

  1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาเข้ากับคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: เมื่อได้รับการรองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่อง Walkman นั้นจะแสดงเป็น WALKMAN ในซีกด้านซ้าย.

  2. ใน Library, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Music.

   หมายเหตุ: ท่านจะเห็นโฟลเดอร์ Music ในเครื่อง Walkman ในซีกด้านซ้าย, อย่าเลือกที่อันนี้. ให้เลือกที่เป็นอันแรกใน Library.

  3. คลิกเพื่อทำการเลือก Album ที่ท่านเพิ่งจะนำเข้าไป.
  4. ในขณะที่มีการไฮไลท์ที่อัลบั้มนั้น, ที่ด้านล่างของหน้าจอ, ที่อยู่กับปุ่ม Add To, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า WALKMAN ปรากฎอยู่ใต้ Destination.
  5. คลิกที่ปุ่ม Add To.

  หมายเหตุ:

  • เครื่องเล่น Walkman ทุกรุ่นไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เหมือนกันทั้งหมด.
  • รายการของอุปกรณ์ที่รองรับมีอยู่ที่ เว็บไซต์ Media Go.
  • ซอฟต์แวร์ Media Go นี้อาจจะทำงานได้กับเครื่อง Walkman รุ่นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการนี้. อย่างไรก็ตาม, เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ ถ้าหากเครื่องรุ่นนั้นไม่มีแสดงไว้ในรายการ.