หมายเลข ID หัวข้อ : 00189506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

วิธีการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

  หน้านี้จะแนะนำวิธีการถ่ายโอนเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman
  เลือกวิธีการที่เข้ากันได้กับสภาวะแวดล้อมและความประสงค์การใช้ของท่าน

  ข้อสำคัญ: อาจจะมี ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และวิธีการ ถ่ายโอนที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง Walkman
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือของเครื่อง Walkman

  การใช้ ซอฟต์แวร์ของ Sony ทำการ ถ่ายโอนเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน

  ท่านสามารถจัดการกับเพลงโดยใช้ ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ และถ่ายโอนไปให้กับอุปกรณ์ Walkman ของท่านได้

  Music Center สำหรับ PC (Windows)
  Content Transfer (Mac) 

   

  หมายเหตุ: การสนับสนุนสำหรับ ซอฟต์แวร์ Media Go ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ให้ใช้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Music Center for PC  ที่เป็นตัวถัดมาของ ซอฟต์แวร์ Media Go สำหรับ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ ใช้กันได้กับ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Music Center for PC  ให้อ้างอิงกับหน้าเว็บ Music Center for PC — อุปกรณ์ที่รองรับได้ 

   

  วิธีการอื่นในการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman