หมายเลข ID หัวข้อ : 00189506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2021

วิธีการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

  เลือกวิธีการที่เข้ากับสภาวะแวดล้อมและความต้องการใช้งานของท่าน

  ข้อสำคัญ: อาจจะมีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นและวิธีการถ่ายโอนอื่นที่แตกต่างออกไปให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง Walkman นั้น ๆ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่อง Walkman นั้น ๆ

  การใช้ซอฟต์แวร์ Sony ทำการถ่ายโอนไฟล์เพลงไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน

  จัดการกับเพลงโดยใช้ ซอฟต์แวร์ Sony และถ่ายโอนไปให้กับอุปกรณ์ Walkman ของท่าน

  Music Center for PC (Windows)
  Content Transfer (Mac) 

   

  หมายเหตุ: การสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ Media Go ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ให้ใช้ ซอฟต์แวร์ Music Center for PC  ที่เป็นตัวถัดมาของซอฟต์แวร์ Media Go สำหรับ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ ใช้กันได้กับ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Music Center for PC ให้อ้างอิงกับหน้าเว็บ Music Center for PC — อุปกรณ์ที่รองรับได้ 

   

  วิธีการอื่นในการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman