หมายเลข ID หัวข้อ : 00176469 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

การแก้ปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ Audio ใน Android TV™ ที่ออกจำหน่ายในปี 2017 และปี 2018.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: เรื่องนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่น, ดูที่ Applicable Products and Categories สำหรับหัวข้อนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดสเปคเหล่านี้ สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นของท่าน.

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth และทีวีรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้, ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
ฉันจะสามารถใช้หูฟัง สำโพง Bluetooth และซาวด์บาร์ กับ Android TV ได้หรือไม่?

Q1: ไม่มีเสียงของอุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ดังออกมา.
Q2: เสียงจากอุปกรณ์ออดิโอ มีการขาดตอนหรือไม่ตรงกับหน้าจอทีวี.
Q3: เสียงสะท้อน(Sound echoes).
Q4: ไม่สามารถเปลี่ยนระดับโวลลุ่มของ Sound Bar จากรีโมทคอนโทรลของทีวีได้.
Q5: อุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ไม่มีการปิดลงไปเมื่อปิดทีวี.
Q6: เครื่องซาวด์บาร์ไม่สามารถเชื่อมต่อจาก Bluetooth ได้.


Q1: ไม่มีเสียงของอุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ดังออกมา.
A1: ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

 1. ระดับวอลลุ่มของทีวี หรือของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจจะต่ำ. ให้ตรวจเช็คดูระดับวอลลุ่มของแต่ละอุปกรณ์.
 2. ตรวจเช็คดูว่าอินพุทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ตั้งไว้ที่ Bluetooth หรือไม่ .
 3. การเชื่อมต่อของ Bluetooth อาจจะไม่เสถียร. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.
  1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
  2. กดที่   Settings.
  3. กดที่ Bluetooth Settings ในหมวดของ Network & Accessories.
  4. ปลดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออกจาก Registered devices, และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่.
 4. รีเซ็ตอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.


Q2: เสียงจากอุปกรณ์ออดิโอ มีการขาดตอน หรือไม่ตรงกับหน้าจอทีวี.
A2: ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ตามอาการ.

เมื่อเสียงและภาพไม่ตรงกัน

 • เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่.
 • ตั้งค่า AV Sync ไปเป็น Auto หรือ On. (ยกเว้น A1 ซีรีย์)
  ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.
  1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
  2. เลือกที่   Settings.
  3. เลือกที่ Sound ในหมวดของ TV.
  4. เลือกที่ AV Sync, จากนั้น ตั้งไปเป็น Auto หรือ On.

   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากตั้งไปเป็น Auto: เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ออดิโอ, จะช่วยลดความล่าช้าระหว่างเสียงและภาพได้. (เว้นแต่เมื่อ ตั้งค่าPicture mode ไปเป็น Game/Photo/Graphics.)
   • ถ้าตั้งค่าไปเป็น On: จะช่วยลดความล่าช้าระหว่างเสียงและภาพได้ตลอดเวลา.
     
 • ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าหากอาการนี้เกิดขึ้นเมื่อรับชมเป็นเวลานาน ๆ.
  1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
  2. กดที่   Settings.
  3. กดที่ Bluetooth Settings ในหมวดของ Network & Accessories.
  4. ปลดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออกจาก Registered devices, และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่.

เมื่อเสียงมีการขาดตอนหรือมีนอยส์รบกวนเกิดขึ้น

เสียงอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานะการเชื่อมต่อ หรือ สภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ. สาเหตุหลักอาจจะเป็นไปได้ดังนี้.

 • การวางตัว wireless LAN access point ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ Bluetooth หรือ ทีวีนั้น.
 • อุปกรณ์ Bluetooth และทีวีอยู่ห่างกันมากเกินไป.
 • มีการใช้เตาไมโครเวฟ.

ในกรณีเหล่านั้น, ต้องมั่นใจว่าได้วาง ตัว wireless LAN access point ให้ห่างจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือ ทีวี, หรือ วางอุปกรณ์ Bluetooth ให้ใกล้กับทีวี.

ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ลองใช้การเชื่อมต่อทางสายด้วยสาย HDMI หรือ สายต่ออนาล็อก.


Q3: เสียงสะท้อน(Sound echoes).
A3: เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ HDMI และ Bluetooth ในเวลาเดียวกัน. ในกรณีนี้, ให้ตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ออกไป และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ HDMI เท่านั้น.
หมายเหตุ: เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียร, แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI.


Q4: ระดับวอลลุ่มของ Sound Bar ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี.
A4: ระดับวอลลุ่มไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยตัวรีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์อื่น ขึ้นอยู่กับรุ่นของ เครื่อง Sound Bar นั้น ๆ. สั่งงานด้วยตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้กับเครื่องนั้นหรือด้วยปุ่มของเครื่อง Sound Bar.

เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ HDMI และ Bluetooth ในเวลาเดียวกัน. ในกรณีนี้, ให้ตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ออกไป และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ HDMI เท่านั้น.
หมายเหตุ: เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียร, แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI.


Q5: อุปกรณ์ ออดิโอ ที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ไม่มีการปิดลงไปเมื่อทำการปิดทีวีแล้ว.
A5: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่สามารถจะปิดได้จากทีวี. ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยตนเอง.
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์, ท่านสามารถจะใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำการปิดเพาเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการตรวจพบสัญญาณ.

 

Q6: เครื่องซาวด์บาร์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้จาก Bluetooth.
A6: ถ้าหากเครื่องซาวด์บาร์และทีวีเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สาย HDMI , จะไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ได้เนื่องจากการเชื่อมต่อของ HDMI จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า. ถอดสาย HDMI ออกก่อนที่จะลองทำการเชื่อมต่อจาก Bluetooth อีกครั้ง.
เครื่อง ซาวด์บาร์ SONY ต่อไปนี้สามารถจะทำการเชื่อมต่อจาก Bluetoothได้. การเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นไม่มีการรับประกันว่าจะทำงานเป็นปกติ
หมายเหตุ: เครื่อง Sound bars ไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ. นอกจากนี้ บางรุ่นยังไม่มีจำหน่าย ถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีเครื่อง Sound bars จำหน่ายอยู่.

 • HT-S200F
 • HT-X9000F
 • HT-Z9F

 


*Google และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.