หมายเลข ID หัวข้อ : 00199808 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

มีสิ่งใดบ้างที่จะต้องใส่ใจในการใช้การ์ด microSD ?

สำหรับเครื่อง Walkman รุ่นที่รองรับ การ์ด microSD

    หมายเหตุ: ขั้นตอนการทำงานและวิธีการตรวจสอบที่อธิบายไว้ในแต่ละรายการจะแตกต่างกันไปตามเครื่อง Walkman ของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

    หมายเหตุัทั่วไปในการใช้การ์ด microSD

     หมายเหตุเมื่อเสียบ/ถอดการ์ด microSD card 

     หมายเหตุเมื่อ ถ่ายโอน เนื้อหาไปให้กับ การ์ด microSD