หมายเลข ID หัวข้อ : 00179101 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

ฉันต้องการจะทำการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยการลาก และ วางจาก iTunes สำหรับ Windows.

  เปิดโฟลเดอร์ Music ในเครื่อง Walkman, จากนั้นให้ทำการโอนถ่ายเพลงโดยการลากและวางจาก iTunes ไปให้กับ เครื่อง Walkman ของท่าน.

  หมายเหตุ: ท่านสามารถทำการลากและวางเพลงโดยใช้ iTunes ได้เฉพาะเมื่อใช้เครื่อง Walkman ที่รองรับฟังก์ชัน ลากและวาง(drag-and-drop)ได้เท่านั้น. (เครื่อง Walkman อาจจะไม่รองรับฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ทั้งหมด.)

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
  2. เปิดโฟลเดอร์ MUSIC ของเครื่อง Walkman ของท่านขึ้นมา.
  3. เริ่มการทำงานของ iTunes.
  4. ลากและวางเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายจาก iTunes ไปยังเครื่อง Walkman ของท่าน โฟลเดอร์MUSIC .
   iTunes สำหรับ windows

  หมายเหตุ:

  • ไฟล์ที่ได้รับการปกป้องทางลิขสิทธิ์ Digital Rights Management (DRM) จะไม่มีการรองรับ.
  • โอนถ่ายคอนเทนท์ที่เกินขีดจำกัดระดับชั้นของเครื่อง Walkman ไม่สามารถจะเล่นได้. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระดับชั้นของข้อมูล ให้อ้างอิงกับคู่มือ.
  • รายการเล่น(Playlists)ของ iTunes ไม่สามารถโอนย้ายได้.