หมายเลข ID หัวข้อ : 00199823 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

วิธีการโอนถ่ายไฟล์เพลงไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพา โดยใช้ซอฟต์แวร์ Windows Media® Player.

  เมื่อท่านเปิดซอฟต์แวร์ Windows Media Player ขึ้นมาเป็นครั้งแรก, จะมีการค้นหาโฟลเดอร์เริ่มต้นโดยอัตโนมัติในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อหา ไฟล์ออดิโอ วิดีโอ และรูปภาพ จากนั้นจะเพิ่มไฟล์เหล่านั้นเข้าไปในไลบรารี่ของท่าน. ถ้าหากท่านเพิ่มหรือลบไฟล์ต่างๆ จากโฟลเดอร์เหล่านี้, ซอฟต์แวร์ Windows Media Player จะทำการอัปเดตไลบรารี่นี้ให้ทันสมัยโดยอัตโนมัติ. ท่านสามารถ เปลี่ยนโฟลเดอร์ที่จะให้ซอฟต์แวร์ Windows Media Player เฝ้าตรวจดูได้.

  หมายเหตุ: มีขั้นตอนที่แตกต่างให้ทำได้อีก ถ้าหากท่านใช้ระบบปฎิบัติการ Windows® 7 และ Windows Media player 12.

  1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows Media Player เวอร์ชัน 11 ที่มีมากับเครื่องเล่น Walkman® MP3.
  2. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดซอฟต์แวร์ Windows Media player ขึ้นมา.
  3. ในหน้าต่างของ Windows Media Player ให้คลิกที่ปุ่ม Sync .

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้งานเครื่องเล่นพกพาของท่านเป็นครั้งแรกกับ Windows Media Player, ท่านจะได้รับการแจ้งให้ใส่ชื่ออุปกรณ์ของท่าน. พิมพ์ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของท่านเข้าไปและจากนั้นคลิกที่ Finish .

  4. เครื่องเล่นแบบพกพาของท่านจะปรากฎขึ้นในซีกทางด้านขวามือ. ลากไฟล์เพลงต่าง ๆ ไปที่ซีกทางขวามือนี้.
  5. หลังจากท่านได้เพิ่มไฟล์เพลงทั้งหมดเข้าไปแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Start Sync . ไฟล์เพลงต่าง ๆ ในรายการ Sync จะได้รับการโอนถ่ายไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาของท่าน.