เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

5 ธันวาคม, 2550

Sony ได้ประกาศการออกโปรแกรมอัพเดตความปลอดภัยต่อความเสี่ยงที่จะมีขึ้นจากการเกิด buffer overflow ในบางเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จัดการเพลงของ SonicStageCP® ที่ประกาศโดย Sony เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2550 ยูสเซอร์ของ SonicStage® ได้รับการร้องขอให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดตความปลอดภัย ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เวอร์ชั่นของ SonicStage® ที่จะทำการอัพเดตความปลอดภัยนี้

 • SonicStage® CP (SonicStage® เวอร์ชั่น 4.0/4.1/4.2/4.3)
  * SonicStage® ที่ผ่านการอัพเกรดเวอร์ชั่นมาแล้วก็อยู่ในการอัพเดตความปลอดภัยนี้ด้วย 

รายละเอียดของการอัพเดต

โปรแกรมอัพเดตความปลอดภัยนี้ จะแก้ไขการ buffer overflow เมื่อทำการนำเข้าไฟล์รายการเล่นที่เป็นอันตราย (m3u) ซึ่งจะทำให้ SonicStage® เวอร์ชั่นด้านบนเกิดข้อขัดแย้งกัน และทำงานไม่เป็นระบบ
CVE-ID*: CVE-2007-5709
Sony ขอให้เครดิตแก่ Secunia ที่ได้ค้นพบและรายงานปัญหานี้

*CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) เป็นหมายเลขที่แสดงรายการปัญหาที่มีความอ่อนแอ

ก่อนทำการดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดตความปลอดภัยนี้

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นที่จะใช้ได้

 1. เริ่มใช้งานโปรแกรม SonicStage
 2. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม ให้คลิกที่ตัวเลือก Help บนเมนูแล้วคลิกที่ About SonicStage.
 3. ที่หน้าต่าง About SonicStage ตรวจสอบดูว่า หมายเลขเวอร์ชั่นขึ้นต้นด้วย 4.0, 4.1, 4.2, หรือ 4.3. เฉพาะ SonicStage เวอร์ชั่น 4.0/4.1/4.2/4.3  เท่านั้นที่จะได้รับการอัพเดตความปลอดภัยนี้

หมายเหตุที่สำคัญ

 • โปรแกรมอัพเดตนี้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับยูสเซอร์ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงทางด้านกฏหมายของซอฟต์แวร์ SonicStage® ของลูกค้า
 • เพื่อเป็นความมั่นใจว่า จะไม่มีโปรแกรมอื่นรบกวนการติดตั้งนี้ ให้ทำการบันทึกงานทั้งหมดและปิดโปรแกรมอื่นทั้งหมด ที่แถบงานควรปราศจากแอพพลิเคชั่นใด ๆ ก่อนการดำเนินการนี้

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

โปรแกรมอัพเดตความปลอดภัยของ SonicStage CP
ชื่อไฟล์: SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe
ขนาดไฟล์: 3.11 MB

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • โปรแกรมอัพเดตความปลอดภัยของ SonicStage CP® (SonicStage® เวอร์ชั่น 4.0/4.1/4.2/4.3)

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0.00.11020

ขนาดของไฟล์

 • 3.11MB

วันที่ออก

 • 2007-12-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

สำหรับยูสเซอร์ของ Windows Vista® และ Windows XP®

เมื่อทำการดาวน์โหลดอัพเดตความปลอดภัยนี้ด้วย Windows Vista® หรือ Windows XP® ให้ทำการอัพเดตหลังจากที่ทำการล๊อกออนด้วยชื่อของยูสเซอร์ที่เป็นของผู้จัดการของคอมพิวเตอร์ หรือผู้จัดการ

Windows Vista® อาจจะแสดงกรอบโต้ตอบอย่างเช่น Windows® needs your permission to continue ซึ่งจะควบคุมบัญชีของยูสเซอร์
ให้ตรวจสอบเนื้อหาและทำการดำเนินงานต่อตามข้อความที่แสดงนั้น

สำหรับยูสเซอร์ของ Windows 2000®

เมื่อทำการดาวน์โหลดอัพเดตความปลอดภัยนี้ด้วย Windows 2000 Professional® ให้ใช้บัญชีของ Administrator (ตัวอักษรและตัวเลขแบบ single-byte)

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. ทำการดาวน์โหลด SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe และเก็บบันทึกไว้บนหน้าเดสก์ทอป
  - ไฟล์นี้จะสามารถทำการเก็บบันทึกไว้ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากเดสก์ทอปได้
  - ขนาดดาวน์โหลดของไฟล์คือ 3.11 MB.

ขั้นตอนการอัพเดตความปลอดภัย

 1. ยกเลิก SonicStage® และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมด
 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe ที่บันทึกเอาไว้และทำตามคำแนะนำเพื่อทำการอัพเดตให้เสร็จ

วิธีการตรวจสอบว่า โปรแกรมอัพเดตความปลอดภัยนี้ได้ถูกเรียกใช้งานแล้ว

 1. เริ่มใช้งานโปรแกรม SonicStage
 2. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรมให้คลิกที่ ตัวเลือก Help ในเมนูและคลิกที่ About SonicStage.
 3. ที่หน้าต่าง About SonicStage ใน Module Version ตรวจสอบว่า มี SonicStage® Security Update Program 1.0.00.11020 แสดงอยู่

หมายเหตุ: กรุณาติดต่อกับ ศูนย์บริการ Sony ในพื้นที่ของท่าน ถ้าท่านพบกับปัญหาใด ๆ ในระหว่างการทำการอัพเดตความปลอดภัยของ SonicStage นี้