หมายเลข ID หัวข้อ : 00179108 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2017

วิธีการโอนถ่ายเพลงจาก Mac OS ไปให้กับเครื่องเล่น Walkman

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถทำการโอนถ่ายเพลงโดยการลากและวางได้โดยตรงจาก Finder ของ Mac OS หรือหน้าจอ Music library ของ iTunes ไปให้กับโฟลเดอร์ MUSIC ในเครื่อง Walkman ของท่าน.

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากท่านนำเข้าเพลงจากหน้าจอ Music library ของ iTunes, เพลงแต่ละเพลงจะได้รับการโอนถ่ายเป็นไฟล์แยกกัน แทนการเป็นโฟลเดอร์เดียวพร้อมชื่ออัลบั้ม.
 • เพลงที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ เช่น เพลงที่ซื้อจาก iTunes Store, จะไม่สามารถโอนถ่ายได้.
 1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
  เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จ, ไอคอน WALKMAN (หรือ ชื่อของการ์ด microSD) จะแสดงที่หน้า desktop ของ Mac OS.

  หมายเหตุ: เมื่อใช้เครื่อง Walkman ที่รองรับการ์ด microSD ได้, ท่านจะสามารถระบุปลายทางที่จะทำการโอนถ่ายไปของคอนเทนท์ของท่านได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น.
 2. เลือกที่ WALKMAN ในแถบด้านข้างของ Finder, จากนั้น เปิดโฟลเดอร์ MUSIC.
 3. ให้ทำการโอนถ่ายเพลงด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้.
  • การโอนถ่ายจาก Finder
   1. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ที่เพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายเก็บอยู่ใน Mac OS เพื่อเปิดขึ้นมา.
   2. วางโฟลเดอร์ที่มีเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายเก็บบันทึกอยู่ ไว้ต่อจากโฟลเดอร์ MUSIC ของเครื่อง Walkman ของท่าน.
    Image
  • การโอนถ่ายจากหน้าจอ library ของ iTunes
   1. เปิด iTunes ขึ้นมา, จากนั้น ให้เปิดหน้าต่าง iTunes library ขึ้นมา.
   2. วางโฟลเดอร์ที่มีเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายเก็บบันทึกอยู่ ไว้ต่อจากโฟลเดอร์ MUSIC ของเครื่อง Walkman ของท่าน.
    Image
 4. ลากและวางเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายไปให้กับโฟลเดอร์ MUSIC ของเครื่อง Walkman ของท่าน.
  เมื่อมีเพลงที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายแสดงในโฟลเดอร์ MUSIC แสดงให้ทราบว่า การโอนถ่ายนั้นทำได้สำเร็จ.

  หมายเหตุ: เพลงและโฟลเดอร์จะได้รับการจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร. ลำดับชั้นอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 5. ลากและวางไอคอน WALKMAN ไปให้กับไอคอน Trash เพื่อทำการปิด Walkman ของท่าน. เมื่อไอคอน WALKMAN หายไปจาก Desktop, ให้ทำการถอดเครื่อง Walkman จาก Mac OS.