หมายเลข ID หัวข้อ : 00194220 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

วิธีการพิจารณา จำนวนของพื้นที่ว่างที่มีอยู่ในเครื่องเล่น Walkman โดยใช้ซอฟต์แวร์ Windows Media Player หรือ Media Go .

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

 • ไม่ได้มีเครื่องเล่น Walkman ครบทุกเครื่องที่จะใช้ซอฟต์แวร์เหมือนกันนี้. ถ้าต้องการจะดูว่าเครื่องเล่น Walkman ของท่านรองรับซอฟต์แวร์ที่ระบุในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูจากรายละเอียดสเปค.
 • รายการของอุปกรณ์ที่รองรับได้สำหรับใช้กับซอฟต์แวร์ Media Go จะมีให้ที่ : http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/. ซอฟต์แวร์ Media Go นี่อาจจะทำงานได้กับรุ่นอื่น ๆ ของเครื่องเล่น Walkman ที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้. อย่างไรก็ตาม, เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ ถ้าหากไม่ได้มีแสดงอยู่ในรายการนี้.
 • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

Windows Media Player:

 1. เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ Windows Media Player 11 .
 2. เชื่อมต่อเครื่องเล่น Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
 3. คลิกที่ปุ่ม Sync ที่อยู่ในแถบเมนูในซอฟต์แวร์นั้น.
 4. ที่มุมขวาบนของหน้าจอซอฟต์แวร์ จะแสดงจำนวนของพื้นที่ว่างที่คงเหลือในเครื่องเล่น Walkman.

  รูปภาพประกอบ

ซอฟต์แวร์ Media Go :

 1. เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ Media Go .
 2. เชื่อมต่อเครื่องเล่น Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
 3. ในซีกทางด้านซ้ายของซอฟต์แวร์ Media Go, ให้คลิกเพื่อเลือกที่ WALKMAN: สื่อสำหรับจัดเก็บ.
 4. พื้นที่ Space Usage จะแสดงจำนวนของพื้นที่ที่คงเหลือในเครื่องเล่น Walkman นั้น.

  รูปภาพประกอบ