หมายเลข ID หัวข้อ : 00201403 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

ขีดจำกัดในขนาดความจุของการ์ดหน่วยความจำสำหรับเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลคือเท่าใด

  ค่าความจุสูงสุดที่รับประกันได้สำหรับการ์ดหน่วยความจำคือ 128GB

  สำหรับตารางแสดงการใช้งานร่วมกันได้ของการ์ดหน่วยความจำ Sony ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้ :

  SR-16A4
  SR-16C4
  SR-16N4
  SR-16UX
  SR-16UX2
  SR-16UX2A
  SR-16UXA
  SR-16UY
  SR-16UY2
  SR-16UY2A
  SR-16UY3
  SR-16UY3A
  SR-16UYA
  SR-32A4
  SR-32C4
  SR-32UX
  SR-32UX2
  SR-32UX2A
  SR-32UXA
  SR-32UY
  SR-32UY2
  SR-32UY2A
  SR-32UY3
  SR-32UY3A
  SR-32UYA
  SR-32UZA
  SR-4A4
  SR-4C4
  SR-4N2
  SR-4N4
  SR-64UX
  SR-64UX2
  SR-64UX2A
  SR-64UXA
  SR-64UY
  SR-64UY2
  SR-64UY2A
  SR-64UY3
  SR-64UY3A
  SR-64UYA
  SR-64UZA
  SR-8A4
  SR-8C4
  SR-8N2
  SR-8N4
  SR-8UY
  SR-8UY2
  SR-8UY2A
  SR-8UY3A
  SR-8UYA
  SR-G1UX2
  SR-G1UX2A
  SR-G1UY2
  SR-G1UY2A
  SR-G1UY3
  SR-G1UY3A
  SR-G1UZA