รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NW-A36HN
 • NW-A35

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับเจ้าของเครื่อง Walkman ซีรี่ส์ A, ขอมอบโปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ NW-A30 ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด คือ version 1.20. กรุณาอ่านคำแนะนำต่าง ๆ ต่อไปนี้.

คอนเทนท์ของการอัพเดต
ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเดตเครื่องเล่น Walkman® เพื่อให้มีซอฟต์แวร์ระบบเป็น version 1.20 และจะให้ข้อดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • แก้ไขอาการที่ตัวอักษรไทยอาจแสดงเป็นอักขระที่ไม่สามารถอ่านได้
 • แก้ไขอาการอื่น ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • ปรับปรุงการตอบสนองเมื่อแผงสัมผัสมีการกด หรือ เลื่อน
 • แก้ไขอาการของเสียงกระโดด หรือ ขาดตอน
 • แก้ไขอาการตัวอักษรภาษาจีนแบบย่อหรือตัวดั้งเดิมแสดงออกมาเป็นอักขระที่อ่านไม่ออก
 • ปรับปรุงการใช้งาน และ เสถียรภาพโดยรวม

รุ่นเครื่องที่ใช้กันได้

ซีรี่ส์ NW-A30 ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นต่ำกว่า 1.20

วิธีการตรวจสอบรุ่นเครื่องและเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

กรุณาตรวจสอบรุ่นเครื่องและเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

 1. กดที่ปุ่ม Power และ ปิดสวิทช์ฟังก์ชั่น Hold.
 2. กดที่ปุ่มไอคอน options/settings อยู่ที่มุมขวาล่าง.
 3. กดเมนู Settings
 4. เลื่อนไปที่ด้านล่าง และ กดเมนู Unit Information.

ตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์.

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการ

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)

หมายเหตุ:

 • ไม่ได้รับการรองรับโดยระบบปฏิบัติการอื่นนอกเหนือจากข้างต้น

หมายเหตุสำคัญ:

 • ภายหลังการอัพเดต, เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์นั้นจะไม่สามารถกลับมาใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้าได้.
 • กรุณาทำการโอนถ่ายข้อมูลทั้งหมดจากตัวเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ก่อนล่วงหน้า, เนื่องจาก ข้อมูลนั้นอาจจะมีการสูญหายไปได้ หากยังคงเก็บไว้ในตัวเครื่อง. บริษัทฯ ไม่อาจรับประกันได้ในกรณีที่แทรคและข้อมูลมีการเสียหายหรือถูกลบออกไปโดยการอัพเดตนี้.
 • เมื่อทำการอัพเดต, ตัวเครื่องจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 200 MB. กรุณาตรวจสอบว่า มีพืันที่ว่างเพียงพอ. ถ้าหากพื้นที่ว่างไม่เพียงพอในหน่วยความจำแฟลชภายใน,
  ให้ทำการโอนถ่ายข้อมูลที่ไม่จำเป็นกลับไปให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากขึ้น.
 • เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ให้ทำการล็อกออนเข้าคอมพิวเตอร์นั้นด้วยชื่อของแอดมิน.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NW-A30_V1_20.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.20

ขนาดของไฟล์

 • 103 MB

วันที่ออก

 • 22-03-2017

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการอัพเดต

 1. การดาวน์โหลดของโปรแกรมสำหรับอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น โดยการกดปุ่ม Download.
 2. ภายหลังการดาวน์โหลดเสร็จ, ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้การเชื่อมต่อทาง USB.
 3. ยกเลิกซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้, และทำตามข้อความที่แสดงขึ้นมา.
  * กรุณาอย่าปลดการเชื่อมต่อของตัวเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์ในระหว่างการอัพเดต.
 5. เมื่อมีข้อความของการอัพเดตเสร็จแสดงขึ้นมา, คลิกที่ปุ่ม Finish.

หลังการอัพเดต

ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์หลังการติดตั้งของโปรแกรมอัพเดตทำได้สำเร็จ โดยอ้างอิงกับขั้นตอนต่าง ๆ จากวิธีการตรวจสอบรุ่นเครื่องและเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์.
การติดตั้งของโปรแกรมอัพเดตจะทำได้เสร็จ เมื่อมี 1.20 แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.