หมายเลข ID หัวข้อ : 00103937 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้น ถึงแม้ว่า เครื่องเล่น Walkman นั้นจะมีการชาร์จไฟมาเต็มแล้วก็ตาม.

  ให้ลองวิธีการต่อไปนี้เพื่อขยายเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่. การใช้ฟังก์ชัน/การตั้งค่า ที่จะป้องกันการคายประจุของแบตเตอรี่ เฉพาะเมื่อท่านต้องการจะช่วยให้ท่านขยายเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้.
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง, ซึ่งบางรุ่นหรือบางการตั้งค่าที่แสดงไว้ด้านล่างอาจจะไม่มีให้ใช้งานได้. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  ตั้งค่าให้ลดความสิ้นเปลืองในการใช้แบตเตอรี่

  • ตั้งค่าเวลาให้สั้นลงสำหรับ Screen Off Timer, เช่น 30 วินาที หรือ 15 วินาที, จะช่วยยืดเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้.
  • การตั้งค่าระดับความสว่างของหน้าจอไปเป็น 3 จะขยายเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้นประมาณ 40 % กว่าของระดับ 5.
   Brightness(ความสว่าง)

   [A]: ระยะเวลาของแบตเตอรี
   [B]: ระดับความสว่าง 3
   [C]: ระดับความสว่าง 5

  • การตั้งค่าฟังก์ชันการยกเลิกเสียงนอยส์รบกวนไปเป็น Off จะขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกประมาณ 20 % ยาวนานกว่าการตั้งไว้ที่ On.
  • การตั้งค่าของ Bluetooth ไปที่ Prioritize Connection จะขยายเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกประมาณ 25 % ของการตั้งไว้ที่ Prioritize Sound Quality.

  ฟังก์ชัน/การตั้งค่าที่สิ้นเปลืองพลังงานจำนวนมาก

  • การตั้งค่า Playback speed (DPC) ไปที่ x2.0 จะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เร็วขึ้นประมาณ 70 % กว่าการตั้งไว้ที่ Off.
  • การใช้ ฟังก์ชัน Equalizer, VPT(Surround), DSEE(Sound Enhance), Clear Stereo และ Dynamic Normalizer จะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เร็วกว่าประมาณ 50 % เมื่อเทียบกับตอนไม่ได้ใช้งานเหล่านี้.
  • การเล่นกลับไฟล์เพลงของแหล่งกำเนิดเพลงความคมชัดสูง (high-definition), เช่น ไฟล์ High-Resolution Audio, จะสิ้นเปลืองกำลังงานมากกว่าการเล่นเพลงจากแหล่งกำเนิดที่เป็นความคมชัดต่ำ, เช่น ไฟล์ MP3.

  หมายเหตุ: เมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงไปถึงครึ่งหนึ่งตามที่ระบุไว้ในคู่มือที่จัดมาให้, ถึงแม้ว่า ท่านจะได้ลองทำตามวิธีการข้างต้น, แบตเตอรี่ก็จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่.ท่านไม่สามารถจะทำการเปลี่ยนเข้าไปเองได้ เนื่องจาก เครื่อง Walkman นี้ต้องมีการถอดประกอบในการเปลี่ยนแบตเตอรี่. ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน, การเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวเครื่องอาจจะไม่สามารถทำได้, กรุณาตรวจเช็คกับศูนย์บริการของโซนี่ สำหรับตัวเลือกในการขอรับบริการของท่าน.


  เกี่ยวกับอายุของแบตเตอรี่ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น

  ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น, ปฏิกริยาทางเคมีจะอ่อนลง และพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะลดต่ำลง. แบตเตอรี่ไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้เต็มที่ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น. ถึงแม้ว่า ท่านจะชาร์จไฟแบตเตอรี่มาเต็มแล้วในสภาวะแวดล้อมที่อบอุ่นกว่า, อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงได้เมื่อท่านใช้ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น. (ถ้าหากท่านกลับเข้าสู่สภาวะแวดล้อมที่อบอุ่น, อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้.)

  อุณหภูมิ

  ฟังก์ชันที่จะลดความเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่.

  เครื่อง Walkman บางรุ่นใช้งานได้กับฟังก์ชัน โหมด ดูแลแบตเตอรี่ (battery care). โหมดดูแลแบตเตอรี่ (battery care) เป็นฟังก์ชันที่จะลดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่จากการชาร์จไฟโดยการไม่ชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็มที่ (100 % ของการชาร์จไฟเต็ม). เมื่อเปิดการทำงานของฟังก์ชันนี้, การชาร์จไฟจะหยุดที่ประมาณ 90 % ของการชาร์จไฟเต็ม. ในโหมด Battery Care, แถบตัวแสดงแรกของแบตเตอรี่จะหายไปเร็วกว่าปกติ.