หมายเลข ID หัวข้อ : 00103944 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/12/2015

ฉันต้องการนำเครื่อง Walkman ขึ้นเครื่องบิน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนเป็นไปตามกฎ International Air Transport Association (IATA) แต่บางสายการบินอาจจะใช้มาตรฐานแตกต่างออกไป.

ขอคำแนะนำจากบริษัทสายการบินสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.