หมายเลข ID หัวข้อ : 00132849 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/06/2020

หน้าจอ LCD ของกล้องไม่แสดง รูปภาพ เมื่อเชื่อมต่อกับ จอมอนิเตอร์ผ่าน HDMI

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ XAVC S 4K ในการ์ดหน่วยความจำที่เสียบไว้ในกล้อง รูปภาพอาจจะไม่แสดงที่จอมอนิเตอร์ภายนอก หรือที่จอมอนิเตอร์ของกล้อง ซึ่งเป็นไปตามการตั้งค่าของการบันทึกภาพยนตร์ Proxy

  ตั้ง Proxy Recording ไปเป็นค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมตามการใช้งาน

  ในบางรุ่น ถ้าหากท่านตั้ง Proxy Recording ไว้ที่ Off และ Record Setting ไว้ที่ 24p รูปภาพจะแสดงบนหน้าจอของทั้งจอมอนิเตอร์ภายนอกและของกล้อง


  เมื่อ File Format ตั้งไว้ที่ XAVC S HD หรือ AVCHD และ HDMI Info. Display ตั้งไว้ที่ On:

  • ในระหว่างการสแตนด์บายสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพจะแสดงออกมา
    รายละเอียดจะแสดงออกมา
   2. จอแสดงผลจะปิดลงไป
  • ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพจะแสดงออกมา
    รายละเอียดจะแสดงออกมา
   2. จอแสดงผลจะปิดลงไป

  เมื่อ File Format ตั้งไว้ที่ XAVC S HD หรือ AVCHD และ HDMI Info. Display ตั้งไว้ที่ Off:

  • ในระหว่างการสแตนด์บายสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพจะแสดงออกมา
    รายละเอียดไม่แสดงออกมา
   2. รูปภาพจะแสดงออกมา
    รายละเอียดจะแสดงออกมา
  • ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพจะแสดงออกมา
    รายละเอียดไม่แสดงออกมา
   2. รูปภาพจะแสดงออกมา
    รายละเอียดจะแสดงออกมา

  เมื่อ File Format ตั้งไว้ที่ XAVC S 4K และรูปภาพจะได้รับการบันทึกไปที่การ์ดหน่วยความจำที่เสียบไว้ในกล้อง

  • ในระหว่างการสแตนด์บายสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

   1. รูปภาพจะแสดงออกมา
    รายละเอียดไม่แสดงออกมา
   2. รูปภาพจะแสดงออกมา
    รายละเอียดจะแสดงออกมา
  • ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

   • การบันทึก Proxy: Off
    รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI
     1. รูปภาพจะแสดงออกมา
      รายละเอียดไม่แสดงออกมา
     2. รูปภาพไม่แสดงออกมา
      รายละเอียดจะแสดงออกมา
       
     • เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้ (*) กับ Proxy Recording ให้ตั้งไปที่ Off และ Record Setting ให้ตั้งไปที่ 24p
      * รุ่นที่ใช้ด้วยกันได้: ILCE-7RM4, DSC-RX100M7, ILCE-6600, ILCE-9M2, ZV-1
      รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI
     1. รูปภาพจะแสดงออกมา
      รายละเอียดไม่แสดงออกมา
     2. รูปภาพจะแสดงออกมา
      รายละเอียดจะแสดงออกมา
       
    • การบันทึก Proxy: On
     รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI
    1. รูปภาพไม่แสดงออกมา
     รายละเอียดไม่แสดงออกมา
    2. รูปภาพจะแสดงออกมา
     รายละเอียดจะแสดงออกมา

   เมื่อ File Format ตั้งไปที่ XAVC S 4K และ 4K Output Sel. ตั้งไปที่ HDMI Only:

   • ในระหว่างการสแตนด์บายสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
    รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

    1. รูปภาพจะแสดงออกมา
     รายละเอียดไม่แสดงออกมา
    2. รูปภาพจะแสดงออกมา
     รายละเอียดจะแสดงออกมา
   • ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
    รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI

    1. รูปภาพจะแสดงออกมา
     รายละเอียดไม่แสดงออกมา
    2. รูปภาพจะแสดงออกมา
     รายละเอียดจะแสดงออกมา

   ในระหว่างการเล่น

   รูปภาพที่แสดงว่าจอมอนิเตอร์ภายนอก (A) และกล้อง (B) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI
   เมื่อกล้องเชื่อมต่อจาก HDMI รูปภาพจะแสดงบนจอมอนิเตอร์ภายนอกในระหว่างการเล่น โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าของ HDMI Info. Display และ File Format ว่าตั้งไปที่ 4K หรือ HD