หมายเลข ID หัวข้อ : 00191327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

กล้องคอมแพ็คแสดงรหัสความผิดพลาดที่ขึ้นต้นด้วย E:**, C:**, หรือ System error

  การจัดการจะแตกต่างกันไปตามความผิดพลาดที่แสดง.
  ให้ตรวจเช็ควิธีการจัดการตามความผิดพลาดที่ สัมพันธ์กัน.


  • C:13:01

   ความผิดพลาดแสดงเมื่อท่านใช้หน่วยความจำภายใน
   มีความผิดปกติเกิดขึ้นในหน่วยความจำภายใน.
   ปิดเพาเวอร์และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
   ถ้าหากสถานะการณ์ไม่ดีขึ้น ให้ทำการฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน หลังจากที่ทำการแบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว.
   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. เมื่อท่านฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ จะถูกลบทิ้งไปรวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้ด้วย.

   ความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ
   มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการ์ดหน่วยความจำนั้น.

   • ปิดกล้อง แล้วเสียบและถอดการ์ดหน่วยความจำเข้าออกหลาย ๆ ครั้ง . หลังจากนั้น, ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่.
   • ใส่การ์ดหน่วยความจำอันอื่นเข้าไป.
   • เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ในเครื่องพีซีของท่าน, ให้แบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นก่อน และให้ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้นด้วยตัวกล้อง.
    คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. เมื่อท่านฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ในนั้นจะถูกลบออกไปหมด รวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้ด้วย

  • System error และ C:32:01

   1. ให้ตรวจเช็คดูว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นรองรับด้วยกล้องนั้นได้.
    C:13:01 อาจจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านถ่ายภาพที่มีข้อมูลขนาดใหญ่มากเช่นภาพยนตร์
    ให้ใช้การ์ดหน่วยความจำดังแสดงในด้านล่างนี้.

    • การ์ดหน่วยความจำ SD
     • การ์ดหน่วยความจำ SD/SDHC/SDXC Class 4 หรือที่เร็วกว่า

    • สื่อ Memory Stick
     • สื่อ Memory Stick ที่มีเครื่องหมายดังแสดงด้านล่างนี้
      • รูปภาพประกอบ สื่อ PRO Duo  Memory Stick PRO Duo (Mark2)
      • รูปภาพประกอบ  สื่อ Memory Stick PRO-HG Duo

   2. ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ
    คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. เมื่อท่านฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ในนั้นจะถูกลบออกไปหมด รวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้ด้วย

    ถ้าหากท่านบันทึกและลบรูปภาพซ้ำ ๆ กัน ไฟล์ต่าง ๆ ในการ์ดหน่วยความจำนั้นอาจจะถูกแยกเป็นส่วน ๆ และการบันทึกอาจจะหยุดลงไปโดยอัตโนมัติ.
    หลังการแบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้น ไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน ให้ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำด้วยตัวกล้อง.

   3. ใช้การ์ดหน่วยความจำอันอื่น

  • E:41:00

   ความผิดปกติอาจจะเกิดขึ้นในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อมีความผิดพลาด E:41:00 แสดงขึ้นมา
   ให้ปิดเพาเวอร์ และถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก จากนั้นให้ใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่เข้าไป และเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป ประมาณ 1 นาที.

  • ความผิดพลาดเริ่มจาก E:61, E:62, E:91, E:92

   เมื่อมีความผิดพลาดแสดงดังด้านล่าง ให้ปิดเพาเวอร์ และถอดชุดแพ็คของแบตเตอรี่ออก จากนั้นใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่กลับเข้าไป และเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หลังจากผ่านไปประมาณ หนึ่งนาที.

   รหัสความผิดพลาด

   สาเหตุที่เป็นไปได้

    E:61:00

   มีความผิดปกติในส่วนขับชุดโฟกัส

    E:61:10

   มีความผิดปกติในส่วนขับชุดซูม

    E:61:30

   มีความผิดปกติในส่วนขับชุดเลนส์

    E:62:02

   มีความผิดปกติในส่วนสร้างความเสถียรในภาพ(image stabilization)

    E:62:10

    E:62:11

    E:62:12

    E:62:20

    E:91:01

   มีความผิดปกติในส่วนของชุดไฟแฟลช

    E:91:**

   มีความผิดปกติในชุดไฟแฟลช ส่วนจำแนกแบตเตอรี่ ฯลฯ.


  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการ .