หมายเลข ID หัวข้อ : 00229231 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

วิธีการคัดลอกไฟล์รูปภาพหรือภาพยนตร์ผ่านทางการเชื่อมต่อ USB ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย mac OS

  ขั้นตอนด้านล่างนี้จะช่วยท่านทำการคัดลอกรูปภาพจากกล้องของท่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าหากท่านต้องการรายละเอียดเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับกล้องนี้เพื่อใช้ในการทำในขั้นตอนใด ๆในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
  2. เปิดกล้องขึ้นมา.
  3. ใส่สื่อสำหรับใช้บันทึกที่มีรูปภาพเข้าไปในกล้อง
  4. ตั้งค่าของ USB Connection หรือ Transfer mode ในเมนูกล้องไปที่ Normal, Mass Storage, หรือ PTP
  5. โดยการใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง ทำการเชื่อมต่อกล้องเข้รากับพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์

   ข้อสำคัญ:

   • ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน ฮับ USB หรืออุปกรณ์ USB อื่น (เช่น เครื่องพิมพ์ หรือคีย์บอร์ด) และการทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ ตัวกล้องจะต้องเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์.
   • ถ้าหากการเชื่อมต่อทาง USB ไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ปลดสาย USB ออกและทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 โดยใช้การตั้งค่าของการเชื่อมต่อ USB หรือโหมด Transfer ที่แตกต่างออกไป

   หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ Image Capture จะเริ่มการทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่เริ่มทำงานขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อเปิดขึ้นมาด้วยตนเอง:

   1. ในแถบของ Finder ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิกที่ Go และจากนั้นคลิกที่ Applications ในเมนูดรอปดาวน์
   2. ในหน้าต่างของ Applications , ในช่องทางขวามือ ให้คลิกที่ Image Capture
  6. ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมาในหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
   • ถ้าต้องการคัดลอกรูปภาพจากกล้อง ให้คลิกที่ปุ่ม Download All
   • ถ้าต้องการคัดลอกเฉพาะรูปภาพสองสามรูปจากกล้อง ให้คลิกที่ปุ่ม Download Some และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
    1. บนแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ กดค้างที่คีย์ Shift
    2. ในระหว่างที่กดค้างคีย์ Shift , ให้คลิกเพื่อทำการเลือกรูปแต่ละรูปที่ท่านต้องการจะคัดลอก
    3. คลิกที่ปุ่ม Download