หมายเลข ID หัวข้อ : 00095412 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิธีการนำเข้ารูปภาพโดยใช้ PlayMemories Home

ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
วิธีการโอนถ่ายวิดีโอและรูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ด้วย PlayMemories Home (สำหรับ Mac) .

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home (สำหรับ Mac) สามารถจะดาวน์โหลดได้ที่  https://www.sony.net/pm/.

วิธีการนำเข้ารูปภาพโดยไม่ใช้ PlayMemories Home
 1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  หมายเหตุ: ถ้าหากซอฟต์แวร์ iPhoto เริ่มทำงานขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ให้ปิดลงไปก่อน.
 2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง.
 3. คัดลอกไฟล์ picture .
  1. ใน Finder Bar, เลือกไปที่ Go และจากนั้นเลือกที่ Computer.
  2. คลิกที่ ไอคอน NO NAME หรือ UNTITLED .
  3. หาไฟล์รูปภาพต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะโอนถ่าย.
   1. คลิกที่ โฟลเดอร์ DCIM .
    รูปภาพ
   2. คลิกที่ โฟลเดอร์ 100MSDCF .
   3. กดค้างที่คีย์ SHIFT .
   4. ในระหว่างที่กดคีย์ SHIFT , ให้คลิกเพื่อทำการเลือกรูปภาพต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะทำการโอนถ่าย.
  4. หลังจากที่ท่านได้เสร็จสิ้นการเลือก รูปภาพต่าง ๆ , ให้ปล่อยจากคีย์ SHIFT .
  5. กด Command+C เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ นั้น.
 4. วางไฟล์ รูปภาพ ต่าง ๆ นั้นไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  1. ใน Finder Bar, เลือกที่ Go, All my files และจากนั้นเลือกที่ Pictures.
  2. กด Command+V เพื่อวางไฟล์เหล่านั้น เข้าไปให้กับโฟลเดอร์ Pictures .

หลังการคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถจะใช้ iPhoto, PlayMemories Home, Image data converter, หรือซอฟต์แวร์รูปภาพอื่น ๆ เพื่อดูรูปภาพได้.

ข้อสำคัญ: ถ้าหากไฟล์รูปภาพที่คัดลอกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ใน ฟอร์แมท RAW, อันดับแรกท่านจะต้อง ใช้ซอฟต์แวร์ Image Data Converter ทำการแปลงไฟล์ RAW ไปเป็น รูปภาพ JPEG หรือ TIFF  ก่อนจึงจะสามารถดูในซอฟต์แวร์รูปภาพส่วนใหญ่ได้.

หมายเหตุ: ถ้าหากท่านจำไดเรกตอรี่ที่ท่านเก็บบันทึกไฟล์เหล่านั้นไม่ได้ ท่าน สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาในเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ได้.