หมายเลข ID หัวข้อ : 00229221 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

วิธีการคัดลอกไฟล์รูปภาพหรือภาพยนตร์ผ่านทางการเชื่อมต่อ USB ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย Windows 7

  ข้อสำคัญ: มีกล้องของ Sony จำนวนไม่มากที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อทาง USB กับระบบปฏิบัติการ Windows 7 และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้ ตรวจเช็คให้แน่ใจว่ากล้องของท่านไม่ได้เป็นหนึ่งในกล้องที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB นี้
  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสื่อสำหรับใช้ในการบันทึกรูปภาพหรือภาพยนตร์ ได้เสียบเข้าไปในกล้องแล้ว

   ข้อสำคัญ: ถ้าหากพยายามจะทำการคัดลอกไฟล์ต่าง ๆจากกล้องด้วยหน่วยความจำภายใน ท่านจะต้องถอดการ์ดหน่วยความจำนั้นออกจากกล้องก่อน เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านหน่วยความจำภายในของกล้องได้ ในระหว่างที่ยังมีการเสียบการ์ดหน่วยความจำไว้
  3. เชื่อมต่อสาย USB ที่จัดมาให้เข้าไปที่กล้อง และแจ็ค USB อินพุทของเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. เปิดกล้องขึ้นมา.

   หมายเหตุ:

   • เครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจหาการเชื่อมต่อ USB จากกล้องได้โดยอัตโนมัติ และติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมจากระบบปฏิบัติการนั้น
   • หน้าต่าง AutoPlay ควรจะมีแสดงขึ้นมาในหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์
   • ถ้าหากการเชื่อมต่อ USB ไม่ได้รับการรองรับ หรือไม่มี AutoPlay แสดงขึ้นมา, จะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อยู่
  5. ในหน้าต่างของ AutoPlay , คลิกที่ นำเข้ารูปภาพและวิดีโอโดยใช้ Windows
  6. ในหน้าต่างของ Import Pictures and Videos ที่แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Import Settings.
  7. ในหน้าต่างของ Import Settings , ให้กำหนดตำแหน่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยังตำแหน่งที่ท่านต้องการจะทำการคัดลอกไฟล์รูปภาพและภาพยนตร์นั้นไปเก็บไว้
   • ที่ Import images to ให้คลิกที่ปุ่ม Browse และจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น, My Pictures)
   • ที่ Import images to ให้คลิกที่ปุ่ม Browse และจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น, My Pictures)
  8. คลิกที่ปุ่ม OK.
  9. ในกล่องไดอะลอกของ Import Pictures and Videos , คลิกที่ปุ่ม OK
  10. คลิกที่ปุ่ม Import