หมายเลข ID หัวข้อ : 00233406 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB จากกล้อง

  ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกล้องของท่านเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB จะมีข้อความการเชื่อมต่อของ USB MODE หรือ Mass Storage แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของกล้อง

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่ เครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB จาก กล้องดิจิทัล Sony

  1. เช็คดูสาย USB
   ถ้าหากใช้สาย USB ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ใช้สายที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนั้น สายอื่นที่ไม่ใช่ของ Sony อาจจะชาร์จไฟให้กับกล้องได้ แต่อาจจะไม่สามารถนำเข้ารูปภาพได้
   ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง สายที่ให้มาจะมีข้อความว่า Sony Corp พิมพ์อยู่บนสาย

   หมายเหตุ:
   • Sony ไม่รับประกันการทำงานกับสาย USB ที่มาจากบริษัทอื่น ถ้าหากท่านต้องใช้สาย USB จากผู้ผลิตอื่นด้วยความจำเป็น เช่นสายที่ให้มากับกล้องหายไป ให้ใช้สายที่ทำตามมาตรฐาน USB ที่เป็น USB 2.0 หรือสูงกว่า และสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ 
   • ให้ระวังว่าสายบางอย่างจะทำการชาร์จไฟได้อย่างเดียว ไม่รองรับการโอนถ่ายข้อมูล
   • ถ้าหากกล้องของท่านมี ช่องเสียบ USB Type-C ท่านสามารถจะโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นโดยการใช้สาย USB Type-C ที่ใช้งานได้กับ USB 3.1
   •  ถ้าหากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านมีเฉพาะพอร์ต USB Type-C ให้จัดซื้อตัวอะแดปเตอร์แปลง USB ที่ทำตามมาตรฐาน USB จากร้านค้า

     
  2. ตรวจสอบ การตั้งค่าของกล้อง

   ตั้ง USB Connection และ USB LUN Setting ดังต่อไปนี้:

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง คอนเทนท์ที่แสดงหรือวิธี การตั้งค่าอาจจะแตกต่างกัน สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานของรุ่นนั้นๆ
   • USB Connection
    MENU ->  (Setup) -> USB Connection -> Mass Storage
   • USB LUN Setting
    MENU ->  (Setup) -> USB LUN Setting -> Multi

    หมายเหตุ:
    • ในบางกรณี เครื่อง คอมพิวเตอร์อาจจะไม่รองรับ Multi ให้เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ไปเป็น Single ถ้าหากการเชื่อมต่อล้มเหลว
    • ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง เมื่อท่านเลือกที่ Single ใน USB LUN Setting ในกล้องที่มีช่องเสียบหน่วยความจำสองอัน ท่านอาจจะสามารถนำเข้าข้อมูลไปให้ได้เฉพาะ การ์ดหน่วยความจำที่เสียบในช่องที่ 1 เท่านั้น
   เมื่อกล้องรองรับได้โดยเครื่อง คอมพิวเตอร์แล้ว จะมีข้อความ ""USB MODE Mass Storage"" แสดงในจอมอนิเตอร์ของกล้องนั้น


    
  3. ทำการเชื่อมต่อสาย USB ใหม่ตามขั้นตอนด้้านล่างนี้

   หมายเหตุ: มีช่องว่างอยู่ระหว่าง ช่องเสียบ USB บนตัวกล้อง และสาย USB ถึงแม้ว่าจะเสียบสายเข้าไปจนสุดแล้ว

   1. ปลดสาย USB ออกจากทั้งที่ตัวกล้องและเครื่อง คอมพิวเตอร์
   2. ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
   3. เชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่ในกล้อง และจากนั้นกับเครื่อง คอมพิวเตอร์
   4. ถ้าหากเครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่รองรับกล้อง ถึงแม้จะทำดังข้างต้นแล้ว ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:
    •  ถ้าหากเครื่อง คอมพิวเตอร์และกล้องเชื่อมต่อเข้ากับ USB hub ให้เชื่อมต่อสาย USB ใหม่เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง คอมพิวเตอร์โดยตรง
    • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รองรับเมาส์ และอุปกรณ์ตัวอื่นไปแล้ว
    • ลองทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู และเช็คดูว่าพอร์ตนั้นรองรับ กล้องได้หรือไม่
      
  4. ตรวจดูหน้าจอบนเครื่องคอมพิวเตอร์
   • สำหรับ Windows ที่มี PlayMemories Home ติดตั้งอยู่

    เมื่อ USB Connection ที่กล่าวถึงในขั้นตอนที่ 2 มีการตั้งไปที่ MTPข้อความของ ""เพื่อใช้ *** กับ PlayMemories Home โหมดการทำงานของ USB จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ท่านต้องการจะทำต่อไปหรือไม่?"" แสดงขึ้นมา

    ถ้าหากท่านต้องการจะนำเข้าข้อมูลโดยใช้ PlayMemories Home ให้คลิกที่ Yes ถ้าหากท่านคลิกที่ No ท่านจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลโดยใช้ PlayMemories Home ได้ ข้อความเดียวกันจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิด PlayMemories Home ขึ้นมาใหม่อีก คลิกที่ Yes.
   • สำหรับ Mac
    เมื่อ กล้องได้รับการรองรับจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ ไอคอน NONAME หรือ Untitled จะแสดงขึ้นมาบนหน้าเดสทอป ถ้าหาก USB LUN Setting ที่กล่าวไว้ในขั้นตอนที่ 2 มีการตั้งไว้ที่ Multi ไอคอน PMHOME จะแสดงขึ้นมาด้วยเช่นกัน


     
  5. เช็คดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นรองรับกล้องได้หรือไม่
   ถ้าหากท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ลองทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู และเช็คดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นรองรับกล้องได้หรือไม่
   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนั้นรองรับกล้องได้ อาจจะมีปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องก่อนหน้านั้น ให้ปรึกษากับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
   ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม. การซ่อมและการรับประกัน

   

  บันทึก: มีขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติมให้ดูด้วย: