หมายเลข ID หัวข้อ : 00090069 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/08/2014

วิธีการถ่ายภาพการจุดพลุด้วยกล้อง Cyber-shot

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โดยการใช้ Fireworks scene selection จะทำให้ท่านสามารถถ่ายภาพได้โดยอัตโนมัติที่การปรับตั้งที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพการจุดพลุ.
โดยใช้กล้องที่มีการถ่ายภาพแบบปรับด้วยมือ (manual), เปลี่ยนความเร็วของชัตเตอร์ และการปรับตั้งอื่น ๆ จะทำให้ท่านถ่ายภาพออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวามากขึ้น.

ไฟพลุต่าง ๆ จะถ่ายออกมาด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำ, จึงทำให้กล้องเกิดการสั่นไหวได้ง่าย. เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาพเบลอ, แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องสามขาช่วยในการถ่าย.


เมื่อทำการถ่ายทำการถ่ายภาพในโหมด Fireworks

  1. ตั้ง SCN (Scene Selection) ไปที่ Fireworks.
  2. ซูมออกไปทางด้าน W.
  3. กดปุ่มชัตเตอร์เมื่อมีการจุดพลุ. (ดูรูปภาพที่ถ่าย, และตรวจสอบช่วงเวลาของการถ่ายและความสว่าง.)

หมายเหตุ: ถ้าหากมีความมืดหรือสว่างเกินไป, ให้เปลี่ยนความสว่าง (Exposure Compensation). ปรับแต่งความสว่าง (Exposure compensation) ในทิศทาง + จะทำให้ภาพสว่างมากขึ้น, และการปรับในทิศทาง - จะทำให้ภาพมืดลง.

ถ้าหากกล้องนั้นไม่มีโหมด Fireworks, ให้ลองทำการถ่ายด้วยการปรับตั้งด้วยตนเอง (manual).


การปรับตั้งแบบหยาบ ๆ สำหรับการถ่ายภาพด้วยการปรับตั้งด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ภายหลังการถ่ายภาพสองสามรูป, ให้ตรวจเช็ครูปภาพที่ถ่าย, และทำการปรับไปเป็นการปรับตั้งที่ต้องการสำหรับความไว ISO, ค่าการเปิดรับแสง, ฯลฯ.

Flash Off
ISO ISO100 - ISO200
White Balance Auto
โฟกัส สำหรับการปรับโฟกัสด้วยตนเอง, ให้ตั้งไปที่ infinity.
ความเร็วชัตเตอร์ รอบ 2 ถึง 5 วินาที.
ค่ารูรับแสง F8 - F11