หมายเลข ID หัวข้อ : 00229623 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2019

วันที่ตำแหน่ง GPS แสดงไม่ถูกต้อง ในกล้องถ่ายภาพดิจิทัล กล้องถ่ายภาพวิดีโอ และ กล้องส่องทางไกลดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบ

  ขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนและสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

   

  เราพบปัญหาวันที่ตำแหน่ง GPS แสดงไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลวันที่ตำแหน่ง GPS ไม่ได้รับการจดจำอย่างถูกต้องและเปลี่ยนเป็นวันที่ ที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกทั้งฟังก์ชันการแก้ไขเวลาอัตโนมัติไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็น

  ปัญหานี้เกิดมาจากปรากฏการณ์ “GPS เลื่อนหมายเลขสัปดาห์กลับไปนับใหม่ที่ค่าเป็น 0 (GPS Week Number Rollover)(*)" ซึ่งเกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 (ตามเวลาญี่ปุ่น)

  (*) หมายเลขสัปดาห์ที่ส่งโดย GPS จะถูกรีเซ็ตเป็น 0 ในทุกๆ 1024 สัปดาห์

  สิ่งนี้มีผลต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Handycam® กล้องส่องทางไกลดิจิทัล กล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ α (Alpha ™) และ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล Cyber-shot® ระหว่างปี 2553 ถึง 2556

  เพื่อแก้ไขปัญหานี้ และหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นอีกในอนาคต เราขอให้ท่านโปรดปิดการตั้งค่าการแก้ไขเวลาอัตโนมัติ และตั้งเวลาที่ถูกต้องอีกครั้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

  ปัญหานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลการแสดงตำแหน่ง GSP หรือ คุณสมบัติการแก้ไขพื้นที่อัตโนมัติ

   

  เราต้องขออภัยท่านสำหรับความล่าช้าของการประกาศนี้ และสำหรับความไม่สะดวกใดๆที่อาจเกิดขึ้น เราหวังว่าท่านจะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Sony ต่อไป

   

  รุ่นที่ได้รับผลกระทบ

  [กล้องถ่ายภาพวิดีโอ Handycam®]

  HDR-CX350V/CX350VE

  HDR-CX550V/CX550VE, HDR-XR350V/XR350VE, HDR-XR550V/XR550VE

  HDR-CX360V/CX360VE, HDR-CX560V/CX560VE, HDR-CX700V/CX700VE, HDR-PJ30V/PJ30VE, HDR-PJ50V/PJ50VE

  HDR-CX270V, HDR-PJ760V/PJ760VE, HDR-TD20V/TD20VE

  HDR-CX430V/430VE, HDR-PJ650V/PJ650VE, HDR-PJ780VE, HDR-PJ790V/PJ790VE, HDR-TD30V/TD30VE

   

  [กล้องส่องทางไกลดิจิทัล]

  DEV-50V

   

  [กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล Cyber-shot®]

  DSC-HX5V

  DSC-HX7V, DSC-HX9V, DSC-HX100V, DSC-TX100V

   

  [กล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ α™ (Alpha™)]

  SLT-A55V

  SLT-A77V

  SLT-A99V

  SLT-A65V