หมายเลข ID หัวข้อ : 00073505 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

แฟลชในตัวไม่ทำงาน.

แฟลชในตัวไม่ทำงาน.

  ต่อไปนี้เป็นสาเหตุต่าง ๆ ที่เป็นไปได้. ให้ลองแก้ปัญหาตามสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ นั้น.

  การปรับตั้งของแฟลชมีการตั้งไว้ที่ Off หรือไม่: ถ้ามีการตั้งไว้ที่ Image Off, แฟลชจะไม่ทำงาน ถึงแม้ว่า จะเป็นการถ่ายในที่มืดก็ตาม.
  ให้เปลี่ยนการปรับตั้งของแฟลชไปที่ Image On, และจากนั้นให้ลองดูว่า แฟลชมีการทำงานได้หรือไม่.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากแฟลชไม่สามารถจะทำการตั้งให้เป็น On ด้วยเหตุผล เช่น มีการตั้งไว้เป็นโหมด Intelligent Auto, ให้เปลี่ยนไปเป็น Program Auto.
  • ในกล้องบางตัว, ตัวแฟลชจะต้องยกขึ้นมาด้วยตนเองก่อนเป็นอันดับแรก.

   

  มีการตั้งโหมดการถ่ายที่แฟลชจะใช้งานไม่ได้ไว้หรือไม่: แฟลชมีการตั้งไว้ที่ ImageOff ในโหมดการถ่ายบางโหมด, เช่น เมื่อมีการตั้งไว้ที่ Image High Sensitivity/Night Scene Night Scene/Image Fireworks/Image Anti Motion Blur ใน Scene Selection, Continuous Shooting, หรือ Bracket.
  ให้เปลี่ยนโหมดการถ่ายหรือการปรับตั้งเสียใหม่.

  ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถจะแก้ไขได้, กล้องนั้นอาจต้องได้รับการตรวจสอบ.