เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

 

  • ไดร์ฟเวอร์: ไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อของกล้อง Sony ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และการโอนถ่ายไฟล์ต่าง ๆ ได้มีอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการนี้.
  • ไม่รองรับ: ไม่รองรับ Windows 7 Starter edition.

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

  • 2017-05-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7