หมายเลข ID หัวข้อ : 00181745 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศการยุติการให้บริการของผลิตภัณฑ์ Konica Minolta

  2011-01-10

  Sony ได้ให้การบริการหลังการขายสำหรับกล้องและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ Konica Minolta ตามข้อตกลงในการส่งมอบจาก Konica Minolta Photo Imaging, Inc. ตั้งแต่ 1 เมษายน 2549 เป็นต้นมา

  ประกาศฉบับนี้เป็นการแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากการสิ้นสุดลงของสัญญาระหว่าง Konica Minolta และ Sony  ทาง Sony ได้ทำการยกเลิก การจัดให้บริการหลังการขายสำหรับกล้องและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้าของ “Konica Minolta”, “Konica” และ “Minolta” (เรียกโดยรวมว่า  “ผลิตภัณฑ์ KM”) เมื่อ 31 ธันวาคม 2553

  โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ผู้ให้บริการซ่อม Konica Minolta โดยเฉพาะจะยังคงให้การรองรับในการให้บริการซ่อมแก่ผลิตภัณฑ์ของ KM ต่าง ๆ ต่อไป อย่างเป็นเอกเทศ

  ◆ผลิตภัณฑ์
  ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Konica Minolta, Konica, Minolta ได้แก่;
  กล้อง Digital Single Lens Reflex, กล้อง Digital, กล้อง Single Lens Reflex Film, กล้อง Film, Lens, Accessory, Film Scanner, และ Photometer (ไม่รวม binocular glasses และ Film พร้อม lens)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการยุติการให้บริการนี้ กรุณาเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Konica Minolta ที่ http://ca.konicaminolta.com/index.html 


  ขอขอบคุณท่านที่เข้าใจในสถานะการณ์นี้