หมายเลข ID หัวข้อ : 00194164 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

วิธีการเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าของตัวกล้อง

    แม้ว่าเมนูจะเป็นภาษาอื่น แต่ขั้นตอนการเข้าไปในเมนูภาษาก็ยังคงเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เส้นทางของเมนูสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา อาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกล้องที่ท่านใช้อยู่นั้น

    MENUรูปภาพประกอบ / รูปภาพประกอบ (Setup) → [รูปภาพประกอบ Language] → เลือกภาษา ที่ท่านต้องการ
    MENUรูปภาพประกอบ (Settings) → รูปภาพประกอบ (Main Settings) → [Language Setting] → เลือกภาษา ที่ท่านต้องการ→รูปภาพประกอบ

    หรือ ทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้งานของกล้องสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษา

    หมายเหตุ: รายการของภาษาที่เลือกได้ อาจจะแปรผันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ และประเทศที่ท่านซื้อมา