หมายเลข ID หัวข้อ : 00200289 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/07/2018

วิธีการสังเกตุความแตกต่างของ DSC-RX100M5 และ DSC-RX100M5A

    ความแตกต่างระหว่าง DSC-RX100M5 และ DSC-RX100M5A คือให้ตรวจเช็คที่ป้ายแสดงชื่อรุ่น ที่อยู่ด้านใต้ของตัวบอดี้กล้อง

    [1]: ชื่อรุ่น (DSC-RX100M5 หรือ DSC-RX100M5A)