รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSC-RX10

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (DSC-RX10).

การปรับปรุง:

 • เปิดให้สามารถทำการถ่ายภาพยนตร์ในแบบ 60p/30p/24p/120p ในฟอร์แมทของ XAVC-S ที่รองรับบิตเร็ตแบบสูงได้.


  สำหรับุร่น NTSC*: (1920×1080) 60p/30p/24p (50Mbps), (1280×720) 120p (54Mbps)
  สำหรับรุ่น PAL: (1920×1080) 50p/25p (50Mbps), (1280×720) 100p (50Mbps), (1920×1080) 60p/30p/24p (50Mbps), (1280×720) 120p (50Mbps)

 *เมื่อทำการถ่ายภาพยนตร์ในฟอร์แมท XAVC S, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ด SDXC ที่ใช้นั้นเป็นแบบ Class 10 หรือที่เร็วกว่า.

 วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. เลือกไปที่ Menu > Setup (6) > Version ในตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมา.
 3. ถ้าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของท่านเป็น 2.00, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. 

การจัดเตรียมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์

ความต้องการของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 SP1

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชันอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่มีการรับรองกับการใช้สาย USB อันอื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้ รุ่น NP-FW50.
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า ขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรีที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_DSCRX10V200.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 113.47MB

วันที่ออก

 • 2014-08-25

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้ รุ่น NP-FW50.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เนื่องจาก การดับอย่างกะทันหันไปของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. เริ่มการอัพเดตเฟิร์มแวร์
  (แนะนำ) ให้เก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  สำหรับผู้ใช้ Windows 8/Windows 8.1:
  ตามค่าการปรับตั้งเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับอัพเดตจะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. ให้คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นในโฟลเดอร์ Downloads โดยการใช้ Explorer.
 2. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Update_DSCRX10V200.exe ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มการทำงานของ Firmware Updater.

 3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB 
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. เลือกที่ Menu > Setup (3) > USB Connection
  3. เลือกที่ Mass Storage

 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 5. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
  หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์, หน้าจอของกล้อง LCD จะปิด. โปรดดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

  ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถหากล้องพบ จะมีข้อความว่า Could not find the camera for this update. ปรากฎขึ้นมาที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้ลองทำดังต่อไปนี้ ถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้น.
  - ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
  - ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้วต่อ USB หลายอัน ให้ลองเชื่อมต่อกับขั้วต่ออันอื่นดู (เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะมีขั้วต่อ USB บางอันอยู่ทางด้านหลังเครื่อง.)
 6. ตรวจสอบว่า มีแสดงอยู่ที่ถาดงานที่อยู่บริเวณมุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์.
 7. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น ให้คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
  หน้าจอด้านล่างนี้จะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater.


  หน้าจอ LCD ของกล้อง  หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จ.
 8. ตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้จำเป็นต้องทำหรือไม่.
  1. ภายหลังการการตรวจสอบหน้าจอนั้น, ให้คลิกที่ Next.
   เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นภายหลังการอัพเกรดจะปรากฎขึ้นมาที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.

   ต้องทำการอัพเกรด
   ถ้าหน้าจอด้านล่างปรากฎขึ้นมา, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำตามข้อความในนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ให้ปิดกล้อง ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก, และทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.


   ไม่ต้องทำการอัพเกรด

  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version คือ Ver. 1.00, คลิกที่ Next.
 9. ทำการรีเซ็ตกล้อง
  1. คลิกที่ ในถาดงานที่มุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของ USB.

   หมายเหตุ:
   - ให้คงการต่อของสาย USB ไว้ แม้ว่า จะได้ทำการหยุดการเชื่อมต่อ USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว ตามดำเนินการข้างต้น.

  2. กดที่ตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อทำการรีเซ็ตกล้อง.

   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไปเมื่อกดตรงกลางของวงล้อควบคุม. กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. คลิกที่ Next บน Firmware Updater.

 10. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. ภายหลังการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.
  2. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มต้นการอัพเดต. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที).   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.
 11. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเกรดเสร็จ หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฎขึ้นมา. ให้คลิกที่ Finish และถอดสาย USB ออก.

 12. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
  ทำตามคำสั่งด้านล่างเพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ระบบนั้นว่าเป็น Ver. 2.00.
  1. เลือกไปที่ Menu > Setup (6) > Version บนตัวกล้อง.
  2. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะสำเร็จ เมื่อ Ver. 2.00 แสดงออกมา.

 13. การเตรียมความพร้อมเริ่มต้นใช้งานให้กับกล้อง
  1. เลือกที่ Menu > Setup (6) > Setting Reset > Initialize > OK บนตัวกล้อง
  2. คลิกที่ OKหมายเหตุ: หลังจากการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นใช้งาน, กล้องจะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ. ถ้าหากกล้องไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นใช้งาน, การบันทึก XAVC S อาจจะทำไม่ได้. ในกรณีนี้, ขอแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออก, และ จาก ให้ใส่แบตเตอรี่นั้นเข้าไปใหม่ และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ นี้อีกครั้ง.