หมายเลข ID หัวข้อ : 00065472 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการป้องกันไอคอนต่าง ๆ ไม่ให้แสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.

การป้องกันไอคอนต่าง ๆ ไม่ให้แสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. บนตัวกล้อง, ให้กดที่ ปุ่ม  MENU.
 2. เลือกไปที่ ไอคอนของ  Custom Settings.
  Custom Settings Icon
 3. เลือกไปที่ ปุ่ม DISP.
 4. เลือกรายการที่ไม่ต้องการให้แสดงออกมา.
 5. กดที่ตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่รายการที่เลือกไว้นั้น.
 6. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนกระทั่ง ท่านได้ยกเลิกการเลือกของแต่ละรายการที่ต้องการ.

  หมายเหตุ: อย่างน้อยหนึ่งรายการจะต้องมีการเลือกไว้เพื่อทำการบันทึกและออกจากเมนู.

 7. กดที่ปุ่ม MENU.