หมายเลข ID หัวข้อ : 00127257 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/05/2020

วิธีการรีเซ็ตกล้องถ่ายภาพวิดีโอให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

    กล้องถ่ายภาพวิดีโอสามารถจะคืนค่าการปรับตั้งไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้ โดยการกดที่ปุ่ม RESET เล็ก ๆ บนตัวกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นหรือใช้ตัวเลือกการปรับเป็นค่าเริ่มต้น (Initialize) ในเมนูก็ได้
    เพื่อจะดูว่ากล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านมีปุ่ม RESET หรือไม่ หรือถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นในการทำขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน
    คู่มือแบบออนไลน์สามารถจะใช้ทำการค้นหาได้อย่างง่ายดายสำหรับคำว่า "Reset" หรือ "Initialize" เพื่อดูวิธีการสำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมด้านล่างนี้สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน

    หมายเหตุ:

    • ต้องมั่นใจว่าไม่ได้ปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปในระหว่างการรีเซ็ตกำลังดำเนินการ
    • ถึงแม้ว่าท่านจะใช้ฟังก์ชันนี้ ภาพยนตร์และภาพถ่ายทั้งหมดก็จะยังคงอยู่
    • ถ้ามีรหัสแสดงความผิดพลาดขึ้นต้นด้วยตัว C: หรือ E: แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น การรีเซ็ตอาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ให้ได้

    การใช้ตัวเลือกการปรับเป็นค่าเริ่มต้น(Initialize)ในเมนู

    1. MENU → SetupGeneral SettingsInitializeOK
    2. หลังจากที่กล้องถ่ายภาพวิดีโอรีบูตขึ้นมา เมนูการตั้งค่าเวลาและวันที่จะแสดงขึ้นมา ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น

      หมายเหตุ: เนื่องจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอมีรูปแบบการวางระบบเมนูที่แตกต่างกัน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเฉพาะสำหรับรุ่นกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน

    โดยการใช้ปุ่ม RESET

    1. หาตำแหน่งของปุ่ม RESET ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น
    2. ใช้วัตถุที่มีปลายแหลม (เช่น ปากกาลูกลื่น) กดค้างไว้ที่ปุ่ม RESET นาน 2-3 วินาที
    3. หลังจากผ่านไป 2-3 วินาที ให้ปล่อยจากการกดปุ่ม RESET
    4. หลังจากที่กล้องถ่ายภาพวิดีโอรีบูตขึ้นมา เมนูการตั้งค่าเวลาและวันที่จะแสดงขึ้นมา ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น