หมายเลข ID หัวข้อ : 00112389 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2018

การ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการรองรับจากกล้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับด้านล่างนี้ ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเหล่านี้:

ข้อผิดพลาด: REINSERT THE MEMORY CARD แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD .
ข้อผิดพลาด: NO MEMORY CARD แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD .
ข้อผิดพลาด: MEMORY CARD ERROR แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD .
ข้อผิดพลาด: C:13:xx ERROR แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD .

 • ตรวจเช็คดูว่าชนิดและความจุของการ์ดหน่วยความจำนั้นรองรับโดยกล้องนั้นได้.
  ถ้าหากใส่การ์ดหน่วยความจำที่กล้องรองรับไม่ได้เข้าไป จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา.

  หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือแนะนำการใช้งานสำหรับรายละเอียดในชนิดของการ์ดหน่วยความจำที่รองรับได้.

 • ตรวจเช็คดูว่าการ์ดหน่วยความจำไม่ได้ถูกเสียบเข้าไปผิดทิศทาง หรือมีการเอียง.
  ทิศทางการเสียบการ์ดหน่วยความจำจะแปรเปลี่ยนไปตามชนิดของการ์ดหน่วยความจำนั้น ๆ . ถ้าหากใส่เข้าไปผิดทิศทางหรือมีการเอียง กล้องบันทึกภาพวิดีโอจะไม่สามารถรองรับการ์ดนั้นได้อย่างถูกต้อง.
  เสียบเข้าไปอย่างตรง ๆ เต็มที่จนได้ยินเสียงคลิก. กดส่วนตรงกลางของขอบที่มองเห็นของการ์ดหน่วยความจำเพื่อใส่เข้าไปตรง ๆ ให้เต็มที่.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์จะเสียหาย. ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำใส่เข้าไปเอียง อาจจะทำให้ไม่สามารถถอดออกมาได้.

ตัวอย่างของการใส่การ์ดหน่่วยความจำ.

HDR-CX675
รูปภาพประกอบ

DSC-TX30
รูปภาพประกอบ

[A] ถ้าหากท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD , ให้เสียบเข้าไปโดยให้ด้านที่พิมพ์ข้อความหันขึ้นบน จนได้ยินเสียงคลิก.
[B] ถ้าหากท่านใช้ สื่อ Memory Stick Micro , ให้เสียบเข้าไปโดยหันด้านที่เป็นขั้วขึ้นบน จนได้ยินเสียงคลิก.

หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในทิศทางที่ควรจะต้องเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไป.

 • ตรวจเช็คดูขั้วต่อของการ์ดหน่วยความจำนั้นว่าต้องไม่สกปรก.
  ถ้าหากขั้วต่อของการ์ดหน่วยความจำสกปรก , อาจจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อที่หลุดหลวม และกล้องบันทึกภาพวิดีโออาจจะไม่สามารถรองรับการ์ดหน่วยความจำนั้นได้อย่างถูกต้อง. ทำความสะอาดขั้วต่อด้วยผ้าที่แห้ง หรือก้านสำลี และจากนั้นให้เสียบการ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าไปใหม่.

คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์จะเสียหาย. ให้ระมัดระวังไม่สัมผัสหรือปล่อยให้มีวัตถุโลหะมาสัมผัสกับขั้วต่อนั้นได้.

 • ตรวจเช็คดูแถบ Lock ของตัวการ์ดหน่วยความจำนั้น.
  ปัญหานี้อาจจะเกิดได้น้อยมาก จากแถบ Lock ของการ์ดหน่วยความจำนั้น. ถอดการ์ดหน่วยความจำนั้นออกจากตัวกล้องและขยับแถบ Lock ไปที่ตำแหน่ง Lock ชั่วคราว. หลังจากนั้น, ให้ขยับกลับมายังตำแหน่งปลดล็อคเหมือนเดิม.

รูปภาพประกอบ
[A] Lock Tab

 • ตรวจเช็คดูว่ามีสิ่งใดผิดปกตกับการ์ดหน่วยความจำนั้นหรือไม่.

  • ปิดกล้อง และถอดและใส่การ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าออกหลาย ๆ ครั้ง. จากนั้น เปิดกล้องขึ้นมาเพื่อทำการตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่.
  • ถ้าหากท่านมีการ์ดหน่วยความจำมากกว่าหนึ่งอัน ให้ตรวจเช็คกับอันอื่นดู ว่าได้รับการรองรับอย่างถูกต้องหรือไม่.

ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำอันอื่นได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง:
มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำนั้นจะเสียหาย.
เสียบการ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าไปในเครื่องพีซีของท่านเพื่อทำการแบ็คอัปข้อมูล. จากนั้น ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้นด้วยตัวกล้อง.

คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะเกิดการสูญหายได้. การฟอร์แมทจะเป็นการลบข้อมูลออกจากสื่อนั้นอย่างถาวรและไม่สามารถเรียกคืนมาได้อีก

ถ้าหากมีการ์ดหน่วยความจำมากกว่าหนึ่งอันไม่ได้รับการรองรับ:
ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.

 • สำหรับข้อความแสดงความผิดพลาด กรุณาตรวจเช็คกับต่อไปนี้.
  • ถ้ามี MEDIA, เส้นประ(--------), RCVER หรือ รูปภาพประกอบแสดงขึ้นมาเมื่อใช้กล้องแอ็คชัน ให้ดูที่ FAQ ด้านล่าง.
   ข้อผิดพลาด: MEDIA หรือเส้นประ (----), RCVER แสดงบนหน้าจอ LCD .
  • REINSERT MEMORY CARD:ถ้าหากใช้ การ์ด Micro SD กับตัว SD card adaptor, ต้องมั่นใจว่าได้มีการเสียบการ์ด Micro SD นั้นเข้าไปอย่างถูกต้องดีแล้ว.