หมายเลข ID หัวข้อ : 00112398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/06/2020

ฉันสามารถทำการโอนถ่ายภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ด้วยกล้องของฉันไปให้กับอุปกรณ์โมบายได้หรือไม่?

  ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้โดยตั้ง File Format ไว้เป็น MP4 สามารถจะทำการโอนถ่ายได้
  ในเครื่องบางรุ่น, ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้เป็นไฟล์ XAVC S HD หรือ XAVC S 4K สามารถที่จะทำการโอนถ่ายได้เช่นกัน

  หมายเหตุ:

  • การตั้งค่าของ File Format ที่จะทำให้ท่านสามารถทำการโอนถ่ายภาพยนตร์ได้นี้ จะแปรผันไปตามรุ่นของเครื่อง
   สำหรับรายละเอียด ให้เข้าไปดูที่ Supported Cameras ใน หน้าสนับสนุนของ Imaging Edge Mobile (ตัวถัดมาของ PlayMemories Mobile)
  • ภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้ในฟอร์แมท AVCHD ไม่สามารถจะทำการโอนถ่ายได้
  • ให้ใช้ iPhone 8 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ทำการโอนถ่ายภาพยนตร์ XAVC S HD ต้นฉบับ ที่บันทึกไว้ในฟอร์แมท XAVC S 4K หรือที่ตั้งค่าไว้เป็น [120p]
  • ส่วนของขนาดของภาพยนตร์ที่ท่านสามารถทำการโอนถ่ายได้ ให้เลือกเป็น Original / 2M / VGA
  • สำหรับรายละเอียดใน OS และสภาวะแวดล้อมการใช้งาน ที่ใช้ได้กับ Imaging Edge Mobile, ให้เข้าไปดูที่หน้าดาวน์โหลดของ Imaging Edge Mobile หรือ หน้าสนับสนุน