หมายเลข ID หัวข้อ : 00199970 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/05/2019

ฉันจะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของฉันเข้ากับกล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายวิดีโอ/กล้อง Action Cam ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปของ Edge Logo

กรุณาดาวน์โหลดแอป Imaging Edge Mobile ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านเพื่อเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายภาพ/ / Handycam / Action Cam ของท่าน
ตรวจเช็คดูที่นี่ สำหรับกล้องที่รองรับได้

Imaging Edge Mobile คืออะไร?

เป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้สามารถโอนถ่่ายรูปภาพนิ่ง/วิดีโอ ไปให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทำให้สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลได้, และให้ข้อมูลตำแหน่งที่รูปภาพถูกถ่ายไว้ด้วยกล้อง

Imaging Edge Mobile เป็นแอปพลิเคชันที่ออกมาถัดจาก PlayMemories Mobile.

สภาวะแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งาน

  • Android เวอร์ชัน 6.0 หรือที่สูงกว่า
  • iOS เวอร์ชัน 11.4 หรือที่สูงกว่า

ดาวน์โหลดได้ใน App Store  ดาวน์โหลดได้ใน Google Play

วิธีการเซ็ตอัป

กล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายวิดีโอที่แตกต่างกัน จะมีวิธีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่แตกต่างกันไปด้วย. กรุณาอ้างอิงกับ  คู่มือการเซ็ตอัป สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ.

วิธีการโอนถ่ายภาพถ่ายและวิดีโอต่าง ๆ

กรุณาเลือกจากวิธีการด้านล่างเพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอของท่านจากเครื่องของท่าน.

คู่มือการแก้ปัญหา

ถ้าหากท่านพบกับข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ หรือมีปัญหากับแอปนี้ ให้อ้างอิงกับส่วนคำถามที่พบบ่อย สำหรับความช่วยเหลือ.