หมายเลข ID หัวข้อ : 00182069 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ข้อควรทราบสำหรับลูกค้าที่ใช้แผ่นเมมโมรี่สติ๊ก โปร กับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลไซเบอร์ชอท และกล้องถ่ายวิดีโอแฮนดีแคมที่ใช้งานร่วมกับแผ่นเมมโมรี่ สติ๊ก โปร

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2005-06-21

เรียน ลูกค้ากล้องโซนี่ ไซเบอร์ชอท และกล้องแฮนดีแคม :

พวกเราได้พบว่าอาจจะมีอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลไซเบอร์ชอท และกล้องแฮนดีแคมบางรุ่น:

Dข้อมูลที่เก็บบนแผ่นเมมโมรี่ สติ๊กโปร ที่มีความจุมากกว่า 2 กิกะไบต์ (GB)* อาจจะหาย หรือลบเมื่อใช้กับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลไซเบอร์ชอท และกล้องแฮนดีแคมรุ่นต่อไปนี้

ข้อสังเกต*: แผ่นเมมโมรี่ สติ๊กโปรความจุมากกว่า 2 กิกะไบต์ ยังไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศแถบเอเชียแปซีฟิค

รุ่นต่อไปนี้ อาจจะทำงานไม่ถูกต้องเมื่อใช้กับแผ่นเมมโมรี่ สติ๊ก โปรที่มีความจุมากกว่า 2 กิกะไบต์

ชื่อรุ่นที่เกี่ยวข้อง :
กล้องถ่ายรูปดิจิตอลไซเบอร์ชอท
DSC-F77, DSC-FX77, DSC-F77A, DSC-F717, DSC-P32, DSC-P72, DSC-P92, DSC-P8, DSC-P10, DSC-V1, DSC-U30, DSC-U60

กล้องถ่ายวิดีโอ แฮนดีแคม
DCR-TRV22, DCR-TRV22E, DCR-TRV33, DCR-TRV33E, DCR-TRV38, DCR-TRV38E, DCR-TRV60, DCR-TRV60E, DCR-TRV75, DCR-TRV75E, DCR-TRV80, DCR-TRV80E, DCR-TRV350, DCR-TRV355E, DCR-TRV356E, DCR-PC105, DCR-PC105E, DCR-PC330, DCR-PC330E

เราได้แจ้งให้ลูกค้าที่ใช้สินค้ารุ่นดังกล่าวข้างต้นว่าห้ามใช้กับแผ่นเมมโมรี่ สติ๊กโปรที่มีความจุเกิน 2 กิกะไบต์

แผ่นเมมโมรี่ สติ๊ก โปรที่มีความจุ 2 กิกะไบต์ หรือน้อยกว่า สามารถใช้กับสินค้ารุ่นดังกล่าวข้างต้นได้

ตารางการใช้งานร่วมของผลิตภัณฑ์กับแผ่นเมมโมรี่ สติ๊ก สามารถอ้างอิงถึง URL ต่อไปนี้
http://www.thsupport.css.ap.sony.com/consumer/template/UIDetails.aspx?Id=43947

สำหรับความช่วยเหลืออื่นๆ กรุณาติดต่อติดต่อศูนย์ข้อมูลโซนี่ไทย (CCC) ได้ที่

เลขที่ 2126 ชั้น 3 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ (66) 0-2715-6100
โทรสาร (66) 0-2715-6020
โทรฟรีได้ที่หมายเลข 1800-231-991
หรือส่งอีเมล์มาหาเราได้ที่ sothai.cic@ap.sony.com

เราขออภัยกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งที่ได้จะรับความร่วมมือในโอกาสต่อไป