หมายเลข ID หัวข้อ : 00241700 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้กับ macOS Catalina (10.15) สำหรับอุปกรณ์เสริม

  เราได้ทำการตรวจเช็คประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2562 หรือก่อนหน้านั้น

  ข้อสำคัญ: ไม่มีการรับประกันว่าการทำงานจะเป็นปกติได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกเครื่อง

  สัญลักษณ์:
  ✓ : เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้
  ? : อยู่ในช่วงประเมินผล

  อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger)

  รุ่นmacOS 10.15
  (Catalina)
  ACC-TRDCX
  ACC-TRDCY
  ACC-TRDCJ


  ตัวอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อน (Multi Battery Adaptor Kit)

  รุ่นmacOS 10.15
  (Catalina)
  NPA-MQZ1K


  กล่องควบคุมกล้อง (Camera Control Box)

  รุ่นmacOS 10.15
  (Catalina)
  CCB-WD1