หมายเลข ID หัวข้อ : 00191327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/09/2020

กล้องคอมแพ็คแสดงรหัสความผิดพลาดที่ขึ้นต้นด้วย E:**, C:**, หรือ System error

  การดำเนินการจะแตกต่างกันไปตา
  ดูวิธีดำเนินการกับความผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

  C:13:01

  ความผิดพลาดที่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านใช้ หน่วยความจำภายใน

  มีความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน หน่วยความจำภายใน
  ปิดเครื่องลงไปและเปิดขึ้นมาใหม่
  ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ให้ทำการ ฟอร์แมท หน่วยความจำภายในนั้นใหม่หลังจากาที่ได้แบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว

  คำเตือน! มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายได้ เมื่อท่านฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ จะถูกลบทิ้งไปรวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้ด้วย


  ความผิดพลาดที่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านใช้ การ์ดหน่วยความจำ

  มีความผิดปกติเกิดขึ้นใน การ์ดหน่วยความจำ

  • ปิดกล้อง แล้วเสียบและถอดการ์ดหน่วยความจำเข้าออกหลาย ๆ ครั้ง หลังจากนั้น, ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ดหน่วยความจำของท่านใช้งานร่วมกันได้กับกล้องของท่าน (สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในความเข้ากันได้ของการ์ดหน่วยความจำ ให้อ้างอิงกับคู่มือของกล้องของท่าน) รหัสแสดงความผิดพลาด “C:13:01” อาจจะแสดงขึ้นมาได้เมื่อท่านบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ เช่นเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์
  • ใส่การ์ดหน่วยความจำอันอื่นเข้าไป
  • ถ้าท่านทำการบันทึกและลบ รูปภาพ ไฟล์ ซ้ำ ๆ กันใน การ์ดหน่วยความจำ การ์ดนั้นอาจจะมีพื้นที่ไม่ต่อเนื่องกัน (Fragment) ที่อาจจะทำให้ การบันทึกภาพยนตร์สั้นลงได้
  • เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ในเครื่องพีซีของท่าน, ให้แบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นก่อน และให้ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้นด้วยตัวกล้อง

   คำเตือน! มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายได้ เมื่อท่านฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ในนั้นจะถูกลบออกไปหมดหรือไม่ รวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้?

  ความผิดพลาดของระบบ (System Error) และความผิดพลาดที่เริ่มจาก C:32, E:41, E:61, E:62 ,E:91, E:92

  เมื่อมีความผิดพลาดแสดงดังด้านล่าง ให้ปิดเพาเวอร์ และถอดชุดแพ็คของแบตเตอรี่ออก จากนั้นใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่กลับเข้าไป และเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หลังจากผ่านไปประมาณ หนึ่งนาที

  รหัสความผิดพลาดสาเหตุที่เป็นไปได้
  ความผิดพลาดของระบบ (System Error):ความผิดปกติของ ฮาร์ดแวร์
  C:32:01ความผิดปกติของ ฮาร์ดแวร์
  E:41:00ความผิดปกติของ ส่วนเชื่อมต่อ Wi-Fi
  E:61:00มีความผิดปกติในส่วนขับชุดโฟกัส
  E:61:10มีความผิดปกติในส่วนขับชุดซูม
  E:61:30มีความผิดปกติในส่วนขับชุดเลนส์
  E:62:02มีความผิดปกติในส่วนสร้างความเสถียรในภาพ (image stabilization)
  E:62:10
  E:62:11
  E:62:12
  E:62:20
  E:91:01มีความผิดปกติในส่วนของชุดไฟแฟลช
  E:91:**มีความผิดปกติในชุดไฟแฟลช ส่วนจำแนกแบตเตอรี่ ฯลฯ

   

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้วการซ่อมและการรับประกัน