รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSC-HX400
 • DSC-HX400V

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (DSC-HX60/HX60V).

การปรับปรุง:

 • การอัพเดตนี้จะทำการปรับปรุงเวลาของการเปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์, หลังการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Smart Remote Control ของ PlayMemories Camera Apps.

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. เลือกที่ Menu > Setup (6) > Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมา.
 3. ถ้าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของท่านเป็น 2.10, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. การจัดเตรียมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์

ความต้องการของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติ

 • MAC OS X v10.6 - 10.11

ถ้าท่านใช้ Mac OS X Ver.10.10, ท่านต้องใช้งานแอพพลิเคชั่น Driver Loader, ก่อนที่จะอัพเดตซอฟต์แวร์.

ถ้าท่านใช้ Mac OS X Ver.10.9 หรือก่อนหน้านี้, ท่านไม่ต้องใช้ Driver Loader.

คลิกที่ลิงค์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการทำงานของ Driver Loader.

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • CPU Intel Processor (ไม่มีการรองรับตัวโปรเซสเซอร์ที่เป็น Core Solo และ Core Duo อีกต่อไป)
 • พื้นที่ฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่มีการรับรองกับการใช้สาย USB อันอื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้ รุ่น NP-BX1.
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า ขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรีที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_DSCHX400VV210.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.10

ขนาดของไฟล์

 • 207.98MB

วันที่ออก

 • 2016-03-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • Mac OS

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้ รุ่น NP-BX1.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เนื่องจาก การดับอย่างกะทันหันไปของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 • ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ให้เข้าสู่โหมด sleep ไว้ล่วงหน้า, เนื่องจาก จะต้องใช้เวลาประมาณ 15 นาที ในการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ถึงวิธีการดำเนินการนี้, ให้ติดต่อปรึกษากับผู้ผลิตนั้น ๆ.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  (แนะนำ) ให้เก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้หน้า desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater
  1. ดับเบิลคลิกที่ Update_DSCHX400VV210.dmg เพื่อเริ่มต้นการอัพเดตเฟิร์มแวร์.
   ห้ามทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้.
  2. Update_DSCHX400VV210.dmg จะถูกขยายออกมา.
  3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Firmware Updater.
  4. เพื่อทำการโหลด kernel extension, จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นนี้ทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านที่เป็นของบัญชีผู้ใช้ที่เป็นของแอดมินเข้าไป.
    
  5. Firmware Updater จะเริ่มทำงาน.
 3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. เลือกที่ Menu > Setup (3) > USB Connection
  3. เลือกที่ Mass Storage

 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
   หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์, หน้าจอของกล้อง LCD จะปิด. โปรดดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

   หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอของกล้อง LCD ไม่ปิด, ให้ลองดังต่อไปนี้ ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้น.
   - ปลดสาย USB ออกแล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปอีกครั้ง.
   - ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่นดู.
  2. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น, ให้คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
   หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater.


   หน้าจอ LCD ของกล้อง   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จ.
 5. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น, ให้คลิกที่ Next.
   เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชันหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.
  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version คือ Ver. 1.00 หรือ 2.00, คลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ถ้า Current version เป็น Ver. 2.10, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความในนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คของแบตเตอรี่ออก, จากนั้นให้เปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง.
 6. ทำการรีเซ็ตกล้องนั้น
  1. หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.
    
  2. กดตรงกลางของวงล้อควบคุม เพื่อดำเนินการ.
   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไป เมื่อกดตรงกลางของวงล้อควบคุม. กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. คลิกที่ Next บน Firmware Updater.
 7. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. ภายหลังการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.

  2. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที).

   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.
 8. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเกรดเสร็จ, กล้องจะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ. Recovering data. Please wait...  อาจจะใช้เวลา 2-3 นาที สำหรับการรีสตาร์ทของกล้อง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้มีการเปิดไว้แล้ว และ รอจนกระทั่ง หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish เมื่อหน้าจอ LCD ปรากฎขึ้นมาและปลดสาย USB ออก.
 9. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้น คือ Ver. 2.10.
  1. กด Menu > Setup (6) > Version บนตัวกล้อง.
  2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมา คือ Ver. 2.10.