หมายเลข ID หัวข้อ : 00083093 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ไม่สามารถนำเข้าวิดีโอที่บันทึกไว้ใน 60p/50p ไปให้กับซอฟต์แวร์ Apple iMovie ได้.

  ท่านสามารถนำเข้าและเล่นกลับได้โดยการอัพเดตไปเป็น Mac OS X 10.9 และใช้ iMovie (v10 หรือที่ใหม่กว่า).

  ในพื้นที่ของ NTSC:

  Apple iMovie versions 08, 09 และ 11 ไม่มีการรองรับ AVCHD 2.0 codec. ซึ่ง codec นี้จะรวมวิดีโอภาพ AVCHD ที่บันทึกที่ 1080/60p และ 720/60p ไว้. ดังนั้น, การบันทึก AVCHD ในสองฟอร์แมทของโปรเกรสซีฟนี้จึงใช้งานไม่ได้กับซอฟต์แวร์ iMovie. ท่านอาจยังคงสามารถนำเข้าวิดีโอต่าง ๆ จากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย iMovie ได้โดยการบันทึกวิดีโอที่ 60i หรือ 24p.

  อีกวิธีการหนึ่ง, มีซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่ชื่อ ClipWrap ที่มีการพูดถึงว่า สามารถรองรับฟอร์แมท 1080/60p และ 720/60p ได้. ให้เข้าไปดูได้ที่ http://www.divergentmedia.com/clipwrap สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ClipWrap นี้.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการช่วยเหลือของ iMovie, ให้ไปที่หน้าเว็บของ Apple iMovie Help หรือติดต่อกับ Apple.

   

  ในพื้นที่ของ PAL:

  Apple iMovie versions 08, 09 และ 11 ไม่มีการรองรับ AVCHD 2.0 codec. ซึ่ง codec นี้จะรวมวิดีโอภาพ AVCHD ที่บันทึกที่ 1080/50p และ 720/50p ไว้. ดังนั้น, การบันทึก AVCHD ในสองฟอร์แมทของโปรเกรสซีฟนี้จึงใช้งานไม่ได้กับซอฟต์แวร์ iMovie. ท่านอาจยังคงสามารถนำเข้าวิดีโอต่าง ๆ จากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย iMovie ได้โดยการบันทึกวิดีโอที่ 50i หรือ 25p.

  อีกวิธีการหนึ่ง, มีซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่ชื่อ ClipWrap ที่มีการพูดถึงว่า สามารถรองรับฟอร์แมท 1080/50p และ 720/50p ได้. ให้เข้าไปดูได้ที่ http://www.divergentmedia.com/clipwrap สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ClipWrap นี้.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการช่วยเหลือของ iMovie, ให้ไปที่หน้าเว็บของ Apple iMovie Help หรือติดต่อกับ Apple.