หมายเลข ID หัวข้อ : 00196967 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย Audio/Video (A/V).

  ข้อสำคัญ:

  • เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีขั้วแจ็คต่ออินพุท Audio/Video (A/V) มาตรฐาน และใช้งานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์ จับภาพวิดีโอ (video capture) เพื่อทำในขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ.
   รูปภาพประกอบ
  • ถ้าเครื่องพีซีของท่านไม่มีขั้วแจ็คต่ออินพุท Audio/Video (A/V) แบบมาตรฐาน, ท่านสามารถจะทำการโอนถ่ายวิดีโอโดยใช้สายจับภาพวิดีโอ (มีวางจำหน่ายทั่วไป).

  รูปภาพประกอบ

  [A] ขั้วแจ็คต่อเอาท์พุท Audio/Video
  [B]สายสำหรับต่อ A/V (จัดมาให้)
  [C]สายจับภาพวิดีโอ(มีจำหน่ายเป็นการค้า)

  หมายเหตุ: โซนี่ไม่ได้มีการรับประกันว่าจะมีการทำงานที่ถูกต้องสำหรับสายจับภาพวิดีโอ ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป จากผู้ผลิตอื่นที่นอกเหนือจากโซนี่. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ปรึกษากับผู้ผลิตของสายนั้น ๆ .

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการโอนถ่าย

  1. เชื่อมต่อสาย A/V เข้ากับขั้วแจ็คต่อเอาท์พุท A/V ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
  2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย A/V เข้ากับขั้วแจ็คต่ออินพุท A/V ในเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปที่โหมด VCR, VTR, หรือ PLAYBACK .
  4. กรอวิดีโอในกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปที่จุดเริ่มต้นของฟุตเต็จวิดีโอ เพื่อทำการโอนถ่าย
  5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
  6. เปิดซอฟต์แวร์จับภาพวิดีโอขึ้นมา.
  7. เริ่มทำการเล่นวิดีโอในกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
  8. เริ่มทำการนำเข้าวิดีโอด้วยซอฟต์แวร์จับภาพวิดีโอ.

   เนื่องจาก มีแอปพลิเคชันจับภาพวิดีโอที่แตกต่างกันอยู่มากมายในตลาด และเราไม่อาจจะทราบได้ว่าท่านใช้ซอฟต์แวร์จับภาพตัวใดอยู่ โซนี่จึงไม่สามารถให้คำแนะนำที่เจาะจงหรือให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่เราไม่ได้ทำขึ้นมาเองได้. อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันจับภาพวิดีโอจำนวนมากจะมีไฟล์ช่วยเหลือ รวมถึงคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการจับภาพและการนำเข้าวิดีโอจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์. ไฟล์ให้ความช่วยเหลือนี้ควรจะมีอยู่ในเมนู ให้ความช่วยเหลือ (Help) ของซอฟต์แวร์จับภาพหรือในไฟล์ที่แยกต่างหากในแผ่นซอฟต์แวร์นั้น. ถ้าหากท่านไม่สามารถหาคำแนะนำในไฟล์ให้ความช่วยเหลือหรือในแผ่นที่มากับซอฟต์แวร์ของท่าน ให้ติดต่อปรึกษากับผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลการสนับสนุนโดยละเอียด.