หมายเลข ID หัวข้อ : 00200332 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2021

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล้องผ่านทาง USB

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้

  การชาร์จไฟ

  วิธีการ:

  การแก้ปัญหา

  การโอนถ่ายรูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในวิธีการถ่ายโอนรูปภาพโดย PlayMemories Home, ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
  คำถามที่พบบ่อยสำหรับ PlayMemories Home

  วิธีการ:

  การแก้ปัญหา

  Playing back

  วิธีการ:

  การแก้ปัญหา