หมายเลข ID หัวข้อ : 00196967 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2020

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย Audio/Video (A/V)

  ถ้าเครื่องพีซีของท่านไม่มีขั้วแจ็คต่ออินพุต Audio/Video (A/V) แบบมาตรฐาน ท่านสามารถจะทำการโอนถ่ายวิดีโอโดยใช้อุปกรณ์จับภาพวิดีโอ (มีวางจำหน่ายทั่วไป)

  ผังการเชื่อมต่อระหว่าง กล้องบันทึกวิดีโอและเครื่อง คอมพิวเตอร์

  1. แจ็คเอาต์พุต Audio/Video
  2. สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ A/V (ที่ให้มา)
  3. อุปกรณ์จับภาพวีดีโอ (Video capture) (มีวางจำหน่ายทั่วไป)

  หมายเหตุ: โซนี่ไม่ได้มีการรับประกันว่าจะมีการทำงานที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์จับภาพวิดีโอ ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป จากผู้ผลิตอื่นที่นอกเหนือจากโซนี่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ปรึกษากับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น ๆ

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการโอนถ่าย

  1. เชื่อมต่อสาย A/V เข้ากับขั้วแจ็คต่อเอาต์พุต A/V ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ
  2. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย A/V เข้ากับแจ็คอินพุต A/V บนอุปกรณ์จับภาพวีดีโอ
  3. เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปที่โหมด VCR, VTR หรือ PLAYBACK
  4. กรอ วิดีโอในกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปที่จุดเริ่มต้นของฟุตเต็จวิดีโอ เพื่อทำการโอนถ่าย
  5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
  6. เปิดซอฟต์แวร์จับภาพวิดีโอขึ้นมา
  7. เริ่มทำการเล่นวิดีโอในกล้องถ่ายภาพวิดีโอ
  8. เริ่มทำการนำเข้าวิดีโอด้วยซอฟต์แวร์จับภาพวิดีโอ

   เนื่องจาก มีแอปพลิเคชันจับภาพวิดีโอที่แตกต่างกันอยู่มากมายในตลาด และเราไม่อาจจะทราบได้ว่าท่านใช้ซอฟต์แวร์จับภาพตัวใดอยู่ โซนี่จึงไม่สามารถให้คำแนะนำที่เจาะจงหรือให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่เราไม่ได้ทำขึ้นมาเองได้ อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันจับภาพวิดีโอจำนวนมากจะมีไฟล์ช่วยเหลือ รวมถึงคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการจับภาพและการนำเข้าวิดีโอจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์ให้ความช่วยเหลือนี้ควรจะมีอยู่ในเมนู ให้ความช่วยเหลือ (Help) ของซอฟต์แวร์จับภาพหรือในไฟล์ที่แยกต่างหากในแผ่นซอฟต์แวร์นั้น ถ้าหากท่านไม่สามารถหาคำแนะนำในไฟล์ให้ความช่วยเหลือหรือในแผ่นที่มากับซอฟต์แวร์ของท่าน ให้ติดต่อปรึกษากับผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลการสนับสนุนโดยละเอียด

  ไปที่ด้านบนสุดของ คู่มือการนำเข้าเทปวีดีโอ