หมายเลข ID หัวข้อ : 00196941 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2020

วิธีการนำเข้า วีดีโอไปให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ Windows โดยใช้ การเชื่อมต่อ i.LINK (IEEE 1394)

  ข้อสำคัญ:

  • ตรวจเช็คเพื่อดูว่าเครื่องพีซีของท่านมีแจ็คขั้วต่อ i.LINK (IEEE1394) ที่ด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้าง หรือไม่ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีพอร์ต i.LINK ท่านไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์เฉพาะให้อีก
  • ถ้าต้องการนำเข้า วีดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จำเป็นต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่กำหนดเข้าไปก่อน

  วิธีการนำเข้าวีดีโอ

  1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่กำหนดที่จำเป็นสำหรับการนำเข้า วีดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ขออภัยที่ Sony ไม่ได้ให้การสนับสนุน ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับกล้องสำหรับงานนี้แล้ว กรุณาเช็คกับ ซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายทั่วไปที่สามารถรองรับ วีดีโอ DV/HDV จาก i.LINK (IEEEE1394) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  2. ใช้สาย i.LINK ทำการเชื่อมต่อกล้องบันทึกวิดีโอเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดกล้องบันทึกวิดีโอขึ้นมา
  3. ทำตามคำแนะนำจากซอฟต์แวร์ที่กำหนดนั้น เพื่อทำการนำเข้าวีดีโอ

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอ HDV การตั้งค่าของกล้องถ่ายภาพวิดีโอจะแตกต่างกันไปตามฟอร์แมทที่จะทำการบันทึกในเทปนั้นและฟอร์แมทที่จะนำเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • เมื่อท่านนำเข้าวิดีโอในฟอร์แมท HDV คุณภาพของภาพจะเป็น HD (ความคมชัดสูง) เมื่อท่านนำเข้าวิดีโอในฟอร์แมท DV คุณภาพของภาพจะเป็น STD (ความคมชัดระดับมาตรฐาน)

   การตั้งค่าเมนูของกล้องบันทึกวิดีโอ
   ฟอร์แมทที่บันทึกไว้ / ฟอร์แมทที่นำเข้า VCR HDV/DV i.Link conv
   HDV / HDV HDV OFF
   HDV / DV HDV ON
   HDV => DV
   DV / DV DV -

  ไปที่ด้านบนสุดของ คู่มือการนำเข้าเทปวีดีโอ