หมายเลข ID หัวข้อ : 00191327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

กล้องคอมแพ็คแสดงรหัสความผิดพลาดที่ขึ้นต้นด้วย E:**, C:**, หรือ System error

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การจัดการจะแตกต่างกันไปตามความผิดพลาดที่แสดง.
ให้ตรวจเช็ควิธีการจัดการตามความผิดพลาดที่ สัมพันธ์กัน.


 • C:13:01

  ความผิดพลาดแสดงเมื่อท่านใช้หน่วยความจำภายใน
  มีความผิดปกติเกิดขึ้นในหน่วยความจำภายใน.
  ปิดเพาเวอร์และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
  ถ้าหากสถานะการณ์ไม่ดีขึ้น ให้ทำการฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน หลังจากที่ทำการแบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว.
  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. เมื่อท่านฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ จะถูกลบทิ้งไปรวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้ด้วย.

  ความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ
  มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการ์ดหน่วยความจำนั้น.

  • ปิดกล้อง แล้วเสียบและถอดการ์ดหน่วยความจำเข้าออกหลาย ๆ ครั้ง . หลังจากนั้น, ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่.
  • ใส่การ์ดหน่วยความจำอันอื่นเข้าไป.
  • เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ในเครื่องพีซีของท่าน, ให้แบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นก่อน และให้ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้นด้วยตัวกล้อง.
   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. เมื่อท่านฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ในนั้นจะถูกลบออกไปหมด รวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้ด้วย

 • System error และ C:32:01

  1. ให้ตรวจเช็คดูว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นรองรับด้วยกล้องนั้นได้.
   C:13:01 อาจจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านถ่ายภาพที่มีข้อมูลขนาดใหญ่มากเช่นภาพยนตร์
   ให้ใช้การ์ดหน่วยความจำดังแสดงในด้านล่างนี้.

   • การ์ดหน่วยความจำ SD
    • การ์ดหน่วยความจำ SD/SDHC/SDXC Class 4 หรือที่เร็วกว่า

   • สื่อ Memory Stick
    • สื่อ Memory Stick ที่มีเครื่องหมายดังแสดงด้านล่างนี้
     • รูปภาพประกอบ สื่อ PRO Duo  Memory Stick PRO Duo (Mark2)
     • รูปภาพประกอบ  สื่อ Memory Stick PRO-HG Duo

  2. ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ
   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. เมื่อท่านฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ในนั้นจะถูกลบออกไปหมด รวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้ด้วย

   ถ้าหากท่านบันทึกและลบรูปภาพซ้ำ ๆ กัน ไฟล์ต่าง ๆ ในการ์ดหน่วยความจำนั้นอาจจะถูกแยกเป็นส่วน ๆ และการบันทึกอาจจะหยุดลงไปโดยอัตโนมัติ.
   หลังการแบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้น ไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน ให้ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำด้วยตัวกล้อง.

  3. ใช้การ์ดหน่วยความจำอันอื่น

 • E:41:00

  ความผิดปกติอาจจะเกิดขึ้นในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อมีความผิดพลาด E:41:00 แสดงขึ้นมา
  ให้ปิดเพาเวอร์ และถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก จากนั้นให้ใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่เข้าไป และเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป ประมาณ 1 นาที.

 • ความผิดพลาดเริ่มจาก E:61, E:62, E:91, E:92

  เมื่อมีความผิดพลาดแสดงดังด้านล่าง ให้ปิดเพาเวอร์ และถอดชุดแพ็คของแบตเตอรี่ออก จากนั้นใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่กลับเข้าไป และเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หลังจากผ่านไปประมาณ หนึ่งนาที.

  รหัสความผิดพลาด

  สาเหตุที่เป็นไปได้

   E:61:00

  มีความผิดปกติในส่วนขับชุดโฟกัส

   E:61:10

  มีความผิดปกติในส่วนขับชุดซูม

   E:61:30

  มีความผิดปกติในส่วนขับชุดเลนส์

   E:62:02

  มีความผิดปกติในส่วนสร้างความเสถียรในภาพ(image stabilization)

   E:62:10

   E:62:11

   E:62:12

   E:62:20

   E:91:01

  มีความผิดปกติในส่วนของชุดไฟแฟลช

   E:91:**

  มีความผิดปกติในชุดไฟแฟลช ส่วนจำแนกแบตเตอรี่ ฯลฯ.


ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการ .